މައުލޫމާތު

އެމެރިކާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް “ފްރޯޒަން” ރިންގްޓޯނުން ސިއްސައިގެން ހިނގައްޖެ

އެމެރިކާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް “ފްރޯޒަން” ރިންގްޓޯނުން ސިއްސައިގެން ހިނގައްޖެ
އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ސީރިއަސް ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް އެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ މޮބައިލް ފޯން ރިންގް ވާން ފެށީ ޑިސްނީގެ މަޝްހޫރު އެނިމޭޓެޑް...

ބުޅާ ކާލާ ބޮޑު ބޮނޑެއް އެމެރިކާ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ބިރަކަށް ވެއްޖެ

ބުޅާ ކާލާ ބޮޑު ބޮނޑެއް އެމެރިކާ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ބިރަކަށް ވެއްޖެ
  ބުޅާ ފަދަ ބޮޑެތި ޖަނަވާރު ޝިކާރަ ކޮށްގެން ކައި އުޅޭ ބޮޑު ބޮނޑެއް އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ އާއްމުންނަށް ބޮޑު ބިރަކަށް ވެއްޖެއެވެ. އެފްރިކާ ބައްރަށް އުފަން، ދިގު މިނުގައި 5...

އާދަޔާ ހިލާފަށް ހިކި ކުދިން ލައްވާ މޮޑެލް ކުރުން ފްރާންސްގައި މަނާ ކުރަނީ

އާދަޔާ ހިލާފަށް ހިކި ކުދިން ލައްވާ މޮޑެލް ކުރުން ފްރާންސްގައި މަނާ ކުރަނީ
އާދަޔާ ހިލާފަށް ހިކި ކުދިން ލައްވާ މޮޑެލް ކުރުމަކީ ގާނޫނީ ކުށެއް ކަމަށް ފްރާންސްގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ބޮޑީ މާސް އިންޑެކްސް (ބީ.އެމް.އައި)...