މައުލޫމާތު

ސިކުނޑީގައި އިން ޓިއުމަރަކީ މަރުވެފައިވާ އެއްމާބަނޑު ދައްތަ!

ސިކުނޑީގައި އިން ޓިއުމަރަކީ މަރުވެފައިވާ އެއްމާބަނޑު ދައްތަ!
އެމެރިކާގެ އިންޑިއާނާ ޔުނިވާސިޓީގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ އިންޑިޔާގެ ޒުވާން އަންހެނެއްގެ ސިކުނޑީގައި އިން ޓިއުމަރެއް ނަގަން ކުރި އޮޕަރޭޝަނަކުން ހާމަވީ އެ ޓިއުމަރަކީ އޭނާގެ އ...

އެމެރިކާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް “ފްރޯޒަން” ރިންގްޓޯނުން ސިއްސައިގެން ހިނގައްޖެ

އެމެރިކާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް “ފްރޯޒަން” ރިންގްޓޯނުން ސިއްސައިގެން ހިނގައްޖެ
އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ސީރިއަސް ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް އެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ މޮބައިލް ފޯން ރިންގް ވާން ފެށީ ޑިސްނީގެ މަޝްހޫރު އެނިމޭޓެޑް...

ބުޅާ ކާލާ ބޮޑު ބޮނޑެއް އެމެރިކާ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ބިރަކަށް ވެއްޖެ

ބުޅާ ކާލާ ބޮޑު ބޮނޑެއް އެމެރިކާ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ބިރަކަށް ވެއްޖެ
  ބުޅާ ފަދަ ބޮޑެތި ޖަނަވާރު ޝިކާރަ ކޮށްގެން ކައި އުޅޭ ބޮޑު ބޮނޑެއް އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ އާއްމުންނަށް ބޮޑު ބިރަކަށް ވެއްޖެއެވެ. އެފްރިކާ ބައްރަށް އުފަން، ދިގު މިނުގައި 5...