މައުލޫމާތު

ކުރިމަގުގައި ފެކްޓްރީތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާނީ ރޮބޮޓް ހިނި

ކުރިމަގުގައި ފެކްޓްރީތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާނީ ރޮބޮޓް ހިނި
ޖަރުމަނުގެ ފެސްޓޯ ކުންފުނިން ހަދާފައިވާ ރޮބޮޓް ހިނިތަކަކީ ކުރިމަގުގައި އިންސާނުންގެ ބަދަލުގައި ފެކްޓްރީތަކުގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށްވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފަސް އިންޗި ދިގު،...

އަބްދުﷲ ގާސިމް ނިޔާވެއްޖެ

ބ. އޭދަފުށީގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަސައްކަތްތެރިއެއް ކަމަށްވާ މިރަށު، މުޝްތަރީގޭ، އަބްދުﷲ ގާސިމް ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. އަބްދުﷲ ގާސިމް ނިޔާވީ ކުއްލި ގޮތަކަށް އިއްޔ...

ކަރުންމަތީގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރެއް އޭދަފުށީ މެޑިކަލް ސެންޓަރަށް

ކަރުންމަތީގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރެއް އޭދަފުށީ މެޑިކަލް ސެންޓަރަށް
ކަރުންމަތީގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސަ ޑޮކްޓަރެއް ބ. އޭދަފުށީ މެޑިކަލް ސެންޓަރުގައި ބަލިމީހުން ބަލަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ކްލިނިކުން ބުނެފި އެވެ. އޭދަފުށީގައި އަލަށް ހުޅުވުމ...

އީޓީގެ އިއުލާން

ބ. އަތޮޅުގައި ނޫސްވެރިކަމުގައި ޝައުގުވެރިކަން ހުރި މީހުންނަށް އީޓީން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ މިހާރުން މިހާރަށް އީޓީ އަށް ނޫސްވެރިން ބޭނުންވެފައިވާ ދާއިރާތަކެވެ...