މައުލޫމާތު

އާދަޔާ ހިލާފަށް ހިކި ކުދިން ލައްވާ މޮޑެލް ކުރުން ފްރާންސްގައި މަނާ ކުރަނީ

އާދަޔާ ހިލާފަށް ހިކި ކުދިން ލައްވާ މޮޑެލް ކުރުން ފްރާންސްގައި މަނާ ކުރަނީ
އާދަޔާ ހިލާފަށް ހިކި ކުދިން ލައްވާ މޮޑެލް ކުރުމަކީ ގާނޫނީ ކުށެއް ކަމަށް ފްރާންސްގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ބޮޑީ މާސް އިންޑެކްސް (ބީ.އެމް.އައި)...

ކުރިމަގުގައި ފެކްޓްރީތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާނީ ރޮބޮޓް ހިނި

ކުރިމަގުގައި ފެކްޓްރީތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާނީ ރޮބޮޓް ހިނި
ޖަރުމަނުގެ ފެސްޓޯ ކުންފުނިން ހަދާފައިވާ ރޮބޮޓް ހިނިތަކަކީ ކުރިމަގުގައި އިންސާނުންގެ ބަދަލުގައި ފެކްޓްރީތަކުގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށްވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފަސް އިންޗި ދިގު،...

އަބްދުﷲ ގާސިމް ނިޔާވެއްޖެ

ބ. އޭދަފުށީގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަސައްކަތްތެރިއެއް ކަމަށްވާ މިރަށު، މުޝްތަރީގޭ، އަބްދުﷲ ގާސިމް ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. އަބްދުﷲ ގާސިމް ނިޔާވީ ކުއްލި ގޮތަކަށް އިއްޔ...

ކަރުންމަތީގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރެއް އޭދަފުށީ މެޑިކަލް ސެންޓަރަށް

ކަރުންމަތީގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރެއް އޭދަފުށީ މެޑިކަލް ސެންޓަރަށް
ކަރުންމަތީގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސަ ޑޮކްޓަރެއް ބ. އޭދަފުށީ މެޑިކަލް ސެންޓަރުގައި ބަލިމީހުން ބަލަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ކްލިނިކުން ބުނެފި އެވެ. އޭދަފުށީގައި އަލަށް ހުޅުވުމ...