މައުލޫމާތު

އީޓީގެ އިއުލާން

ބ. އަތޮޅުގައި ނޫސްވެރިކަމުގައި ޝައުގުވެރިކަން ހުރި މީހުންނަށް އީޓީން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ މިހާރުން މިހާރަށް އީޓީ އަށް ނޫސްވެރިން ބޭނުންވެފައިވާ ދާއިރާތަކެވެ...