މައުލޫމާތު

ކަރުންމަތީގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރެއް އޭދަފުށީ މެޑިކަލް ސެންޓަރަށް

ކަރުންމަތީގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރެއް އޭދަފުށީ މެޑިކަލް ސެންޓަރަށް
ކަރުންމަތީގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސަ ޑޮކްޓަރެއް ބ. އޭދަފުށީ މެޑިކަލް ސެންޓަރުގައި ބަލިމީހުން ބަލަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ކްލިނިކުން ބުނެފި އެވެ. އޭދަފުށީގައި އަލަށް ހުޅުވުމ...

އީޓީގެ އިއުލާން

ބ. އަތޮޅުގައި ނޫސްވެރިކަމުގައި ޝައުގުވެރިކަން ހުރި މީހުންނަށް އީޓީން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ މިހާރުން މިހާރަށް އީޓީ އަށް ނޫސްވެރިން ބޭނުންވެފައިވާ ދާއިރާތަކެވެ...