މައުލޫމާތު

ބަހުސްގައި ބައިވެރިނުވެވުނީ ދަރިފުޅުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހުމުން: ޔަޒީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްބީސީ)ގެ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑާއި ޓީވީއެމުން މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ “މަޖިލިސް ބަހުސް 2014...