މައުލޫމާތު

ކަންވާރެއްގައި އޮޅުނު ވެލައެއް ސަލާމަތްކޮށްދިނުމުން ކުށްވެރިވެއްޖެ!

ކަންވާރެއްގައި އޮޅުނު ވެލައެއް ސަލާމަތްކޮށްދިނުމުން ކުށްވެރިވެއްޖެ!
އެމެރިކާގެ އަވަހާރަކޮށްލެވިފައިވާ ރައީސް ޖޯން އެފް ކެނެޑީގެ އާއިލާގެ ދެ ބޭފުޅަކު، ކަންވާރެއްގައި އޮޅިފައިވާ ވެލައެއް ސަލާމަތް ކޮށްދިނުމުން އެއީ ކުށެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ނ...

މާސް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ސަޢުދީން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަނީ

މާސް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ސަޢުދީން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަނީ
    ސަޢޫދީ ޢަރަބިޔާގައި ފެތެމުންދާ ނުރައްކާތެރި މާސް ކޮރޯނާވައިރަސް އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ސަލާމަތީ ގޮތުން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ނިންމައިފި އެވެ. ސަޢ...

ގަޔަށް ހޮނު އެޅި މާބަނޑު އަންހެނަކު ދަރިފުޅާއެކު ސަލާމަތްވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ނިއު މެކްސިކޯ ސްޓޭޓްގެ އަލްބަކާކް ސަހަރުގައި ހޮނުއެޅި މާބަނޑު އަންހެނަކު އޭނާގެ ބަނޑުގައި އޮތް ދަރިފުޅާއި ފިރިމީހާއާއެކު ސަލާމަތްވެއް ޖެއެވެ. އެމެރިކާގެ މިނިވަ...

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ބ. އޭދަފުށީ ޔުނެސްކޯ ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވް އޮފީހަށް ތިރީގައި އެވާ މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. އެކައުންޓްސް އޮފިސާރ އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީ...