މައުލޫމާތު

ސަލީމް ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން

އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެދުންސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑާއިބެހޭ ގޮތުން ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާ ތަކުގައާއި އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި ދައ...

މަޝްހޫރު އެކްޓަރ އަދި ޕްރޮޑިއުސަރ ޖޯން އެބްރަހަމް ކައިވެނި ކޮށްފި

މަޝްހޫރު އެކްޓަރ އަދި ޕްރޮޑިއުސަރ ޖޯން އެބްރަހަމް ކައިވެނި ކޮށްފި
ދެ ފަރާތުގެ ޢާއިލާގެ މީހުންނާއި ގާތް އެކުވެރިންގެ ކުރިމަތީގައި ޖޯން އެބްރަހަމް އާއި ޕްރިޔާ ރުންޗަލް ކައިވެނި ކުރީ އެމެރިކާގަ އެވެ. ކައިވެނި ކުރުމަށް ޗުއްޓީ ނަގައިގެން އެމ...

ކަންވާރެއްގައި އޮޅުނު ވެލައެއް ސަލާމަތްކޮށްދިނުމުން ކުށްވެރިވެއްޖެ!

ކަންވާރެއްގައި އޮޅުނު ވެލައެއް ސަލާމަތްކޮށްދިނުމުން ކުށްވެރިވެއްޖެ!
އެމެރިކާގެ އަވަހާރަކޮށްލެވިފައިވާ ރައީސް ޖޯން އެފް ކެނެޑީގެ އާއިލާގެ ދެ ބޭފުޅަކު، ކަންވާރެއްގައި އޮޅިފައިވާ ވެލައެއް ސަލާމަތް ކޮށްދިނުމުން އެއީ ކުށެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ނ...

މާސް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ސަޢުދީން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަނީ

މާސް ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ސަޢުދީން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަނީ
    ސަޢޫދީ ޢަރަބިޔާގައި ފެތެމުންދާ ނުރައްކާތެރި މާސް ކޮރޯނާވައިރަސް އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ސަލާމަތީ ގޮތުން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ނިންމައިފި އެވެ. ސަޢ...

ގަޔަށް ހޮނު އެޅި މާބަނޑު އަންހެނަކު ދަރިފުޅާއެކު ސަލާމަތްވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ނިއު މެކްސިކޯ ސްޓޭޓްގެ އަލްބަކާކް ސަހަރުގައި ހޮނުއެޅި މާބަނޑު އަންހެނަކު އޭނާގެ ބަނޑުގައި އޮތް ދަރިފުޅާއި ފިރިމީހާއާއެކު ސަލާމަތްވެއް ޖެއެވެ. އެމެރިކާގެ މިނިވަ...