މައުލޫމާތު

އޭދަފުށީގައި ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުން އިފްތިތާހު ކުރުން މިރޭ ބާއްވަނީ

އޭދަފުށީގައި ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުން އިފްތިތާހު ކުރުން މިރޭ ބާއްވަނީ
ވިލާ ކޮލެޖުން އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުން އިފްތިތާހުކުރުމަށް ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ މިރޭ އޮންނާނެ ކަމަށް ވިލާ ކޮލެޖުން ބުނެފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މ...

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހުރި އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާއަށް 116 އަހަރު ފުރިއްޖެ

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހުރި އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާއަށް 116 އަހަރު ފުރިއްޖެ
  ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު ހުރި ޢުމުރުން އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާއަށް 116 އަހަރު ފުރިއްޖެ އެެވެ. 19 އޭޕްރިލް 1897 ގައި އުފަން ވެފައިވާ ޖިރޯމޮންް ކިމޫރާ އަކީ މިހ...

ލޭ މައްޗަށް ދިއުމާއިގުޅިގެން ހިތުގެ ބަލިތަކުގައި މަރުވާމީހުން ރާއްޖޭގައި ގިނަވަނީ

ލޭ މައްޗަށް ދިއުމާއިގުޅިގެން ހިތުގެ ބަލިތަކުގައި މަރުވާމީހުން ރާއްޖޭގައި ގިނަވަނީ
  މުޙައްމަދު އަފްރާޙް -މާޅޮސް ލޭ މައްޗަށް ދިއުމާއިގުޅިގެން ހިތުގެ ބަލިތަކުގައި މަރުވާ މީހުން ރާއްޖޭގައި ގިނަވަމުން އަންނަ ކަމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފިއެވެ....