މައުލޫމާތު

ގަސްގަހާގެހި ހިސާބު ހަދާ

ގަސްގަހާގެހި ހިސާބު ހަދާ
  ގަސްގަހާގެހި ހިސާބު ހަދާ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފިއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އަހަރެމެން އިންސާނުންހެން އެކަމާ ވިސްނާ ފިކުރުކޮށްގެނެއް ނޫނެވެ. މިގޮތަށް ހިސާބު ހެދުމަކީ...

އޭދަފުށީގައި ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުން އިފްތިތާހު ކުރުން މިރޭ ބާއްވަނީ

އޭދަފުށީގައި ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުން އިފްތިތާހު ކުރުން މިރޭ ބާއްވަނީ
ވިލާ ކޮލެޖުން އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުން އިފްތިތާހުކުރުމަށް ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ މިރޭ އޮންނާނެ ކަމަށް ވިލާ ކޮލެޖުން ބުނެފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މ...

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހުރި އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާއަށް 116 އަހަރު ފުރިއްޖެ

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހުރި އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާއަށް 116 އަހަރު ފުރިއްޖެ
  ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު ހުރި ޢުމުރުން އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާއަށް 116 އަހަރު ފުރިއްޖެ އެެވެ. 19 އޭޕްރިލް 1897 ގައި އުފަން ވެފައިވާ ޖިރޯމޮންް ކިމޫރާ އަކީ މިހ...