މައުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ބ. އޭދަފުށީ ޔުނެސްކޯ ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވް އޮފީހަށް ތިރީގައި އެވާ މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. އެކައުންޓްސް އޮފިސާރ އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީ...

ގަސްގަހާގެހި ހިސާބު ހަދާ

ގަސްގަހާގެހި ހިސާބު ހަދާ
  ގަސްގަހާގެހި ހިސާބު ހަދާ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފިއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އަހަރެމެން އިންސާނުންހެން އެކަމާ ވިސްނާ ފިކުރުކޮށްގެނެއް ނޫނެވެ. މިގޮތަށް ހިސާބު ހެދުމަކީ...

އޭދަފުށީގައި ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުން އިފްތިތާހު ކުރުން މިރޭ ބާއްވަނީ

އޭދަފުށީގައި ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުން އިފްތިތާހު ކުރުން މިރޭ ބާއްވަނީ
ވިލާ ކޮލެޖުން އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުން އިފްތިތާހުކުރުމަށް ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ މިރޭ އޮންނާނެ ކަމަށް ވިލާ ކޮލެޖުން ބުނެފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މ...