މައުލޫމާތު

ސޫރަތުލް ކަހްފި

ސޫރަތުލް ކަހްފި
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުﷲ ލަތީފް (އިއްޔެގެ ބަޔާ ގުޅޭ) ފަހަރުގައި މީހަކު ކޮށްފާނެ ސުވާލެކެވެ. މިއީ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ މާޔޫސްކޮށްލުންތޯ އެވެ؟ އެކަލޭގެފާ...

ސޫރަތުލް ކަހްފި

ސޫރަތުލް ކަހްފި
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުﷲ ލަތީފް (އިއްޔެގެ ބަޔާ ގުޅޭ) ( وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ) ( الْإِنسَانُ ) ބައެއް މުފައްސިރުން ވިދާޅުވަނީ މިތަނުގައި އިންސާ...

ސޫރަތުލް ކަހްފި

ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުﷲ ލަތީފް (އިއްޔެގެ ބަޔާ ގުޅޭ) އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމް އަކީ އެންމެހައި އިންސާނުންގެ ބަފައެވެ. މާތް ﷲ އެކަލޭގެފާނު އުފައްދަވާފައިވަނީ މަށިން، އެ...

ސޫރަތުލް ކަހްފި

ސޫރަތުލް ކަހްފި
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުﷲ ލަތީފް (އިއްޔެގެ ބަޔާ ގުޅޭ) އިމާމު ބުޚާރީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙުގައި އިބްނު ޢައްބާސް ރަޟިޔަﷲޢަންހުމާގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. އިބްނ...

ސޫރަތުލް ކަހްފި

ސޫރަތުލް ކަހްފި
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުﷲ ލަތީފް (އިއްޔެގެ ބަޔާ ގުޅޭ) މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާ-ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު- ރިވާ ކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގައި ވެއެވެ. (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُول...

ސޫރަތުލް ކަހްފި

ސޫރަތުލް ކަހްފި
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުﷲ ލަތީފް (އިއްޔެގެ ބަޔާ ގުޅޭ) (الْوِلَايَةُ  ) ވާވުގައި އިބިފިލި ޖަހައިގެންނަމަ މާނައަކީ “މިލްކުވެރި ކަމާއި ބާރުވެރިކަމެވެ.”...

ސޫރަތުލް ކަހްފި

ސޫރަތުލް ކަހްފި
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުﷲ ލަތީފް (އިއްޔެގެ ބަޔާ ގުޅޭ) ޙަސަދަވެރި ކަމުގެ ބިރު އޮވެއްޖެނަމަ (ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله  ) މިފަދައިން ކިޔާ ދުޢާ ކުރުމަކީ މަޝްރޫ...

ސޫރަތުލް ކަހްފި

ސޫރަތުލް ކަހްފި
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުﷲ ލަތީފް (އިއްޔެގެ ބަޔާ ގުޅޭ) ( جَنَّاتُ عَدْنٍ ) “އަލްޢަދްން” އަކީ ތަނެއްގައި ޤާއިމުވެ ތިބެ އެތަނުން ނުދިޔުމެވެ. ސުވަރުގޭގެ ނިޢުމ...

ސޫރަތުލް ކަހްފި

ސޫރަތުލް ކަހްފި
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުﷲ ލަތީފް (އިއްޔެގެ ބަޔާ ގުޅޭ) (اتْلُ) މިތަނުގައި މުޚާޠަބު ކުރައްވާފައި މިވަނީ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށެވެ. ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައި...

ސޫރަތުލް ކަހްފި

ސޫރަތުލް ކަހްފި
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުﷲ ލަތީފް (އިއްޔެގެ ބަޔާ ގުޅޭ) ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އޭ ބުނެ މުސްތަގްބަލްގެ ކަންތައްތަކަށް ބަސްބުނެފިނަމަ ދެފައިދާ އެއް ލިބެއެވެ. އެއީ: ﷲ އެކަމެ...

ސޫރަތުލް ކަހްފި

ސޫރަތުލް ކަހްފި
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުﷲ ލަތީފް (އިއްޔެގެ ބަޔާ ގުޅޭ) ( وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ  ) ” އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެއުރެން ކަނާތްފަރާ...

ސޫރަތުލް ކަހްފި

ސޫރަތުލް ކަހްފި
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު އަބްދުﷲ ލަތީފް ސޫރަތުގެ ޢާއްމު ތަޢާރަފެއް: މިއީ މައްކީ ސޫރަތެކެވެ. މިސޫރަތް ބާވާލެއްވިފައިވަނީ ސޫރަތުލް ޣާޝިޔާ އަށްފަހު، އަދި ސޫރަތުއް ޝޫރާގެ ކުރިން...