މައުލޫމާތު

ކުޑައަލީ ހުސައިން ނިޔާވެއްޖެ

ކުޑައަލީ ހުސައިން ނިޔާވެއްޖެ
ބ. އޭދަފުށީ ގާދޫ ހުސެއިން އަލީ އާއްމުނަމުންނަމަ ކުޑައަލީ ހުސޭނު މިއަދު ހެނދުނު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ހުސޭން އަލީ، ނިޔާވީ ބަލިވެއުޅޭތާ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވުމަށްފަހު ހާލު ބޮޑުވެގެ...

ޝީން ބާއްވާ މައުލޫމާތުދިނުމުގެ ސެޝަނެއް މިރޭ އޭދަފުށީގައި

ޝީން ބާއްވާ މައުލޫމާތުދިނުމުގެ ސެޝަނެއް މިރޭ އޭދަފުށީގައި
ބެލެނިވެރިންނާއި ޒުވާނުން ހޭލުންތެރިކުރުވަން، މުޖުތަމަޢުގައި ސިއްހީ އަދި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރު ކުރުމަށް ތަފާތު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދާ ޖަމިއްޔާއެއްކަމަށްވ...

ދަރަނި އަދާ ނުކުރަންވެގެން ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ހަދައިގެން ސިފަ ބަދަލުކޮށްފި

ދަރަނި އަދާ ނުކުރަންވެގެން ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ހަދައިގެން ސިފަ ބަދަލުކޮށްފި
ދަރަނި އަދާ ނުކުރަންވެގެން ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ހަދައިގެން ސިފަ ބަދަލުކޮށް ފިލައިގެން އުޅުނު އަންހެނަކު ޗައިނާގައި ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އުމުރުން 59 އަހަރުގެ، ޒޫ...

ޕޮޓޭޓޯ ޗިޕްސް ދަޅަށް ލައިގެން ހަރުފަ އެތެރެކުރި މީހަކު އެމެރިކާގައި ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕޮޓޭޓޯ ޗިޕްސް ދަޅަށް ލައިގެން ހަރުފަ އެތެރެކުރި މީހަކު އެމެރިކާގައި ހައްޔަރުކޮށްފި
ޕޮޓޭޓޯ ޗިޕްސް ދަޅަށް ލައިގެން އެމެރިކާއަށް ހަރުފަ އެތެރެކުރި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ކަސްޓްމަސްއިން ބުނި ގޮތުގައި ދެ ފޫޓު ދިގުމިނުގެ ކިންގް ކޮބްރާ ބާވަތ...

އާކުގެ އާ ވާހަކަފޮތް ހުކުރުދުވަހު އޭދަފުށީގައި ލޯންޗުކުރަނީ

އާކުގެ އާ ވާހަކަފޮތް ހުކުރުދުވަހު އޭދަފުށީގައި ލޯންޗުކުރަނީ
ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރަން އުފައްދާފައިވާ ޖަމިއްޔާ، އާކުގެ ހީލް ކެމްޕެއިންގެ ތިންވަނަ ވާހަކަފޮތް އަންނަ ހުކުރުދުވަހު އޭދަފުށީގައި ލޯންޗުކުރުމަށް ނިންމައިފި އެ...