މައުލޫމާތު

އިންފުލުއެންޒާ އަކީ ކޮބާ؟

އިންފުލުއެންޒާ އަކީ ކޮބާ؟
އިންފުލުއެންޒާ އަކީ އިންފުލުއެންޒާ ވައިރަސްއަކުން ނޭވާލާ ނިޒާމަށްޖެހޭ އަރިދަފުސް ރޯގާފަދަ ބައްޔެކެވެ. މި ބަލީގެ ސަބަބުން ގިނަ މީހުންނަށް އާދައިގެ މިންވަރަށް އަރިދަފުސް ރޯ...

ކުށެއްގެ އިސްލާހު!

“ފުޓްބޯޅަ ދަނޑާއި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ނިމުމަކަށް” މި ސުރުހީގެ ދަށުން އިއްޔެ އީޓީ ގައި ލިޔެފައިވާ ހަބަރުގައި އޭދަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޓާފު އަޅ...

ސްނޯ ތޫފާނުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ރައްޔިތަކު ނިއު ޔޯކް ގަވަރުނަރު ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވައިފި

ސްނޯ ތޫފާނުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ރައްޔިތަކު ނިއު ޔޯކް ގަވަރުނަރު ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވައިފި
ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކަށް އައި ސްނޯ ތޫފާނުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ރައްޔިތަކު، ގަވަރުނަރު އެންޑްރޫ ކުއޯމޯ ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ހަވީރު ތިނެއް ޖަހާ ކަންހ...