މައުލޫމާތު

ޕޮޓޭޓޯ ޗިޕްސް ދަޅަށް ލައިގެން ހަރުފަ އެތެރެކުރި މީހަކު އެމެރިކާގައި ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕޮޓޭޓޯ ޗިޕްސް ދަޅަށް ލައިގެން ހަރުފަ އެތެރެކުރި މީހަކު އެމެރިކާގައި ހައްޔަރުކޮށްފި
ޕޮޓޭޓޯ ޗިޕްސް ދަޅަށް ލައިގެން އެމެރިކާއަށް ހަރުފަ އެތެރެކުރި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ކަސްޓްމަސްއިން ބުނި ގޮތުގައި ދެ ފޫޓު ދިގުމިނުގެ ކިންގް ކޮބްރާ ބާވަތ...

އާކުގެ އާ ވާހަކަފޮތް ހުކުރުދުވަހު އޭދަފުށީގައި ލޯންޗުކުރަނީ

އާކުގެ އާ ވާހަކަފޮތް ހުކުރުދުވަހު އޭދަފުށީގައި ލޯންޗުކުރަނީ
ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރަން އުފައްދާފައިވާ ޖަމިއްޔާ، އާކުގެ ހީލް ކެމްޕެއިންގެ ތިންވަނަ ވާހަކަފޮތް އަންނަ ހުކުރުދުވަހު އޭދަފުށީގައި ލޯންޗުކުރުމަށް ނިންމައިފި އެ...