މައުލޫމާތު

ދޫންޏެއްގެ ބިހެއް އެމެރިކާގެ ބްރިޖް މަޝްރޫއަކަށް ހުރަހަކަށް ވެއްޖެ

ދޫންޏެއްގެ ބިހެއް އެމެރިކާގެ ބްރިޖް މަޝްރޫއަކަށް ހުރަހަކަށް ވެއްޖެ
އެމެރިކާގެ ސެން ފްރެންސިސްކޯގައި ހުރި ބްރިޖެއްގެ މަރާމާތުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއްގެ ހުރަހަކަށް، ދޫންޏެއްގެ ބިހެއް ވެއްޖެއެވެ. ހިޖުރަ ކުރާ ދޫނި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން...

ސައިބަނެޓިކް ސޫފި: ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް އާ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް

ސައިބަނެޓިކް ސޫފި: ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް އާ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް
މިއީ ހޮލީވުޑުން އުފައްދާފައިވާ ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމެއްގެ މަންޒަރެއް ނޫނެވެ. ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޓެކްނިކަލް އާލާތްތައް ދޮންދޫނީގައި ހަރުކޮށްގެން ހިދުމަތް ދޭ ޓެކްނ...

ރަން، ލޮއި އަދި 6 ބާވަތެއްގެ އާ ދިރޭތަކެތި ރާއްޖެއާ ކައިރިން ފެނިއްޖެ

ރަން، ލޮއި އަދި 6 ބާވަތެއްގެ އާ ދިރޭތަކެތި ރާއްޖެއާ ކައިރިން ފެނިއްޖެ
ރަނާއި ލޮއި އަދި 6 ބާވަތެއްގެ އާ ދިރޭތަކެތި ރާއްޖެއާ މާ ދުރު ނޫން ހިސާބަކުން އިންޑިއާ ކަނޑުން ފެނިއްޖެއެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ސައުތު އެމްޕްޓަނުން ބުރާސްފ...

ތިން މީހުންގެ ޑީއެންއޭ ބޭނުންކޮށްގެން ދަރިމައިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ތިން މީހުންގެ ޑީއެންއޭ ބޭނުންކޮށްގެން ދަރިމައިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
ތިން މީހުންގެ ޑީއެންއޭ ބޭނުންކޮށްގެން ދަރިމައިކުރުމުގެ ހުއްދަ އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ދީފިއެވެ. އެ ގައުމުގައި ދަރިމައިވުމާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރާ އޮތޯރިޓީން ބުރާސ...