މައުލޫމާތު

ސްކޭން ކުރުމުގެ ހިދުމަތް އޭދަފުށީ މެޑިކަލް ސެންޓަރުން އަލުން ފަށަނީ

ބ. އޭދަފުށީ މެޑިކަލް ސެންޓަރު (އީއެމްސީ) އިން ސްކޭން ކުރުމުގެ ހިދުމަތް އަންނަ ހަފްތާތެރޭ އަލުން ފަށާނެ އެ ކްލިނިކުން ބުނެފި އެވެ. އީއެމްސީ އިން ބުނި ގޮތުގައި މިގޮތުން ބާއ...

ވިލާ ކޮލެޖުން އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި މޭ މަހު ފަށާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ވިލާ ކޮލެޖުން އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި މޭ މަހު ފަށާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި
ވިލާ ކޮލެޖު އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި އަންނަ މޭ މަހު ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އަންނަ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މި ކޯސްތަކަށް ކުރި...