މައުލޫމާތު

ހިތުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ އޭދަފުށީ މީހަކު ލަންކާގައި ނިޔާވެއްޖެ

ސްރީ ލަންކާގެ ޑާރޑަން ހޮސްޕިޓަލުގައި ހިތުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދަނިކޮށް ބ. އޭދަފުށީ، ހަލީމާހައުސް އަލީ ހަސަން ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. އާއިލާގެ ފަރާތުން ވާހަކަދެއްކި މީހަކު...

މަންދު ކޮލެޖުގައި ސެޕްޓެމްބަރު/އޮކްޓޯބަރު މަހު ފަށާ ކޯސްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މަންދު ކޮލެޖުގައި ސެޕްޓެމްބަރު/އޮކްޓޯބަރު މަހު ފަށާ ކޯސްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ސެޕްޓެމްބަރު އަދި އޮކްޓޯބަރު މަހު މަންދު ކޮލެޖުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މަންދު ކޮލެޖުން ބުނިގޮތުގައި އަންނަ ސެ...