މައުލޫމާތު

ރަން، ލޮއި އަދި 6 ބާވަތެއްގެ އާ ދިރޭތަކެތި ރާއްޖެއާ ކައިރިން ފެނިއްޖެ

ރަން، ލޮއި އަދި 6 ބާވަތެއްގެ އާ ދިރޭތަކެތި ރާއްޖެއާ ކައިރިން ފެނިއްޖެ
ރަނާއި ލޮއި އަދި 6 ބާވަތެއްގެ އާ ދިރޭތަކެތި ރާއްޖެއާ މާ ދުރު ނޫން ހިސާބަކުން އިންޑިއާ ކަނޑުން ފެނިއްޖެއެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ސައުތު އެމްޕްޓަނުން ބުރާސްފ...

ތިން މީހުންގެ ޑީއެންއޭ ބޭނުންކޮށްގެން ދަރިމައިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ތިން މީހުންގެ ޑީއެންއޭ ބޭނުންކޮށްގެން ދަރިމައިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
ތިން މީހުންގެ ޑީއެންއޭ ބޭނުންކޮށްގެން ދަރިމައިކުރުމުގެ ހުއްދަ އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ދީފިއެވެ. އެ ގައުމުގައި ދަރިމައިވުމާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރާ އޮތޯރިޓީން ބުރާސ...