ޚަބަރު

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާ އާ ދެކޮޅަށް އަދި އެ ކުށް ކުރާ މީހުންނަށް ހައްގު އަދަބު ދޭން ގޮވާލާއި އޭދަފުށީގައި މިއަދު ހަވީރު ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ. އޭދަފުށީ މަމް...

ކަމަދޫގައި ކަރަންޓް ބިލްތަކުން ވައްކަން ކުރާ ކަމުގެ މައްސަލައެއް!

ކަމަދޫގައި ކަރަންޓް ބިލްތަކުން ވައްކަން ކުރާ ކަމުގެ މައްސަލައެއް!
ބ. ކަމަދޫ ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފަކު، ކަރަންޓު ބިލްތައް އަމިއްލައަށް ބޮޑުކޮށްގެން އެ ފައިސާ ބޭނުންކުރާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ. އެރަށު ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ކ...

އުރީދޫގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ކުރިމަތިލާން ދިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އުރީދޫގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ކުރިމަތިލާން ދިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
އުރީދޫގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދިން މުއްދަތު މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނި ގޮތުގައި މި މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުން...

އޯލެވެލް ނަތީޖާ: ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް އަނެއްކާވެސް ރެކޯޑް އަހަރެއް

އޯލެވެލް ނަތީޖާ: ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް އަނެއްކާވެސް ރެކޯޑް އަހަރެއް
މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ބައިވެރިވި ދަރިވަރުން މިއަހަރު ވެސް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ވަކިވަކި މާއްދާތަކު...