ޚަބަރު

ބ. އަތޮޅު ޖުޑިޝަލް ދާއިރާއަށް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓަކު ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފި

ބ. އަތޮޅު ޖުޑިޝަލް ދާއިރާއަށް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓަކު ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފި
ބ. އަތޮޅު ޖުޑިޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ބ. އަތޮޅުގެ އިތުރުން ހއ. އާއި...

އުރީދޫއިން ޔޫޓިއުބް އާއި ޓިކްޓޮކް އަށް ހާއްސް ޑޭޓާ ޕެކްތަކެއް ތައާރަފު ކޮށްފި

އުރީދޫއިން ޔޫޓިއުބް އާއި ޓިކްޓޮކް އަށް ހާއްސް ޑޭޓާ ޕެކްތަކެއް ތައާރަފު ކޮށްފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ޔޫޓިއުބް އަދި ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކްތަކެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފައެވެ. މި ޑޭޓާ ޕެކްތަކަކީ އެންމެ 10 ރ އިން އިން ފެށިގެން...

މައްސަލަތައް ދިމާވަނީ ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން: ބީއެމްއެލް

މައްސަލަތައް ދިމާވަނީ ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން: ބީއެމްއެލް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ސިސްޓަމްތައް ދޭތެރެދޭތެރެއިން މެދުކެނޑޭ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަ...

ދެއްވަދޫގައި ބީއެމްއެލް އިން ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ދެއްވަދޫގައި  ބީއެމްއެލް އިން ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އަތޮޅު ތެރޭގައި ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ގދ. ދެއްވަދޫގައި ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި ޚިދުމަތް ދޭނ...

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުން: ނާހިލް އާއި ޔުމްނާ

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުން: ނާހިލް އާއި ޔުމްނާ
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން 2019 އަހަރު ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް މުހައްމަދު ނާހިލް އަހްމަދު އާއި ފާތުމަތު ޔުމްނާ އާތިފް ރޭ ހޮވައިފި އެވެ. އެ ސްކޫލުގައި...

ދަރަވަންދު އާއި ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

ދަރަވަންދު އާއި ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް
ބ. ދަރަވަންދޫ އާއި މި އަތޮޅު ކެންދޫ އަދި ސ. ހިތަދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް 72 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުއެއް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ޕްލޭނިން މިނިސްޓް...

ނަގުދު ފައިސާ ލިބޭގޮތަށް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިންއަށް ބަދަލެއް

ނަގުދު ފައިސާ ލިބޭގޮތަށް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިންއަށް ބަދަލެއް
މުދާ ގަތުމުގެ އިތުރުން ނަގުދު ފައިސާ ލިބޭ ގޮތަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ ޕޯޓްފޯލިއޯ އަށް ބަދަލު ގެެނެސްފިއެވެ. ބީއެމްއެލ...

ދަރަވަންދޫގައި އަންހެން ކުއްޖަކު ފޮރުވައި، ބައްޕަ އަށް ވަޅިން ބިރުދައްކައިފި

ދަރަވަންދޫގައި އަންހެން ކުއްޖަކު ފޮރުވައި، ބައްޕަ އަށް ވަޅިން ބިރުދައްކައިފި
ބ. ދަރަވަންދޫގައި ކުއްޖަކު ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުނު އަންހެން ކުއްޖާ ފޮރުވައި، އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ އަށް ރޭ ވަޅިން ބިރު ދައްކައިފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ކުއްޖަކު ވަޅިން މ...