ޚަބަރު

ބީއެމްއެލް އިން މަކުނުދޫގައި ސެލްފްސާވިސް އޭޓީއެމެއް ބަހައްޓައިފި

ބީއެމްއެލް އިން މަކުނުދޫގައި ސެލްފްސާވިސް އޭޓީއެމެއް ބަހައްޓައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އަތޮޅުތެރޭގައި ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓުމެންޓުތަކުގެ ތެރެއިން ހދ. މަކުނުދޫގައި ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމް އެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ...