ޚަބަރު

ގަވައިދާ ޚިލާފަށް މެންދޫއަށް ގޮސްއުޅުނު ބަޔަކު އަތުލައިގެންފި

ގަވައިދާ ޚިލާފަށް މެންދޫއަށް ގޮސްއުޅުނު ބަޔަކު އަތުލައިގެންފި
ބަޔޯސްފިއާ ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ބ. މެންދޫއަށް ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ގޮސްއުޅުނު ބަޔަކު އަތުލައިގެންފި އެވެ. ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވް އޮފީހުން ބުނިގޮތުގައި އެމީހުން އަ...

އޭދަފުށީގައި ބެހެއްޓި ވޯޓްފޮށިތަކުން ޔާމީން ކުރި ހޯއްދަވައިފި

އޭދަފުށީގައި ބެހެއްޓި ވޯޓްފޮށިތަކުން ޔާމީން ކުރި ހޯއްދަވައިފި
މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އޭދަފުށިގައި ބެހެއްޓި 3 ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކުރިއިރު ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކުރި ހޯއް...

އިންތިޚާބުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް ބެލުމަށް ދިރާގުން ޚާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކެއް

އިންތިޚާބުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް ބެލުމަށް ދިރާގުން ޚާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކެއް
މާދަމާ އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް ތައް މޮބައިލުން ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއިފަސޭހަކޮށް ބެއްލެވުމަށް އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭ ޚާއްސަ ޕެކޭޖެއް، ދިރާގުން ތަ...

އެމްއޭސީއެލްގެ އެމްޑީ، އޭދަފުއްޓަށް ކުޅިވަރު ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

އެމްއޭސީއެލްގެ އެމްޑީ، އޭދަފުއްޓަށް ކުޅިވަރު ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި
އޭދަފުށީ ޒުވާނުންނަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދިލް މޫސާ ކުޅިވަރުކުޅޭ ސަމާނުތަކެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފި އެވެ. އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ...