ޚަބަރު

ދިރާގު ޓީވީ އަށް އެޕްލައި ކޮށްގެން ޖޮއިބޮކްސް އާއެކު ދެ މަހުގެ މަހުފީ މުޅިން ހިލޭ!

ދިރާގު ޓީވީ އަށް އެޕްލައި ކޮށްގެން  ޖޮއިބޮކްސް އާއެކު ދެ މަހުގެ މަހުފީ މުޅިން ހިލޭ!
ދިރާގު ޓީވީއަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަރަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. ދިރާގުން ބުނިގޮތުގައި މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން މިހާރ...

އޭދަފުށީ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ތިން މީހަކު އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާދެނީ

އޭދަފުށީ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ތިން މީހަކު އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާދެނީ
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ގާއިމުކުރި ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ތިން މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އެބަ ގެންދެ އެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރ...

ކުޑަރިކިލުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކުޑަރިކިލުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ބ. ކުޑަރިކިލުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ބިދޭސީއަކު މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ ކުޑަރިކިލުގައި ފުރަބަންދު ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި އު...

އޭދަފުށީ ކޮވިޑް ސެންޓަރުގައި އަނެއްކާ ވެސް މީހަކު އެޑްމިޓްކޮށްފި

އޭދަފުށީ ކޮވިޑް ސެންޓަރުގައި އަނެއްކާ ވެސް މީހަކު އެޑްމިޓްކޮށްފި
ކޮވިޑް-19 އަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ގާއިމުކުރި މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އެޑްމިޓްކޮށް ދެންމެ ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ. އޭދަފުށީގައި ގާއ...

ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާނެ: އެޑިޔުކޭޝަން

ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާނެ: އެޑިޔުކޭޝަން
މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ދެ ހަފްތާއަށް ބަންދުކުރި ނަމަވެސް އަތޮޅު ތެރޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ވެސް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ކިޔަވައިދެމުން ގެންދާނެ އެޑިއުކޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ. އެ މިނި...

އަތޮޅުތަކުން މާލެ ދާ އުޅަނދުތައް ލަފާ ފުރަން ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއް

އަތޮޅުތަކުން މާލެ ދާ އުޅަނދުތައް ލަފާ ފުރަން ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއް
އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ ދާ އުޅަނދު ފަހަރު މާލެއަށް ލަފާ ފުރަން ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު އަންގާފައިވަނީ، މާލެ އަށް އަތޮޅ...