ޚަބަރު

ކިހާދޫއަށް މިވަގުތު އޮތް ހައްލަކީ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތް މަދުކުރުން: ފެނަކަ

ކިހާދޫއަށް މިވަގުތު އޮތް ހައްލަކީ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތް މަދުކުރުން: ފެނަކަ
ބ. ކިހާދޫގައި ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދޭ އިންޖީނަކަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލާގައި، މިވަގުތު އޮތް ހަމައެކަނި ހައްލަކީ އެ ރަށުގައި ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތް މަދުކުރުން ކަމަށ...

ވައިޑީޕީ ހަރުދަނާ ކުރެވިއްޖެނަމަ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ނެރެވޭނެ

ވައިޑީޕީ ހަރުދަނާ ކުރެވިއްޖެނަމަ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ނެރެވޭނެ
ބ. އޭދަފުށީގައި ބެޑްމިންޓަން އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ވައިޑީޕީ ޕްރޮގްރާމް ހަރުދަނާ ކުރެވިއްޖެނަމަ، ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގުނާލެވޭނެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންނެއް ނެރެވޭނެކަމަށް އޭދަފު...

އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ޔޫތު މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ޔޫތު މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލާއި ކްލަބު އޭދަފުށިން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. އިއްޔެ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި އެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭދަފުށީ ކައ...

ބެޑްމިންޓަން: މަތީން އާއި ހުސައިން ގައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ބެޑްމިންޓަން: މަތީން އާއި ހުސައިން ގައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
މައިލޯ ބެޑްމިންޓަން ގައުމީ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ދެ އިވެންޓަކުން އޭދަފުށީ ދެ ކުޅުންތެރިއަކު ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުން އޭދަފުއް...