ޚަބަރު

ތުޅާދޫ އެއާޕޯޓް އޮތީ ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގެ މަރުހަލާގައި: ރައީސް

ތުޅާދޫ އެއާޕޯޓް އޮތީ ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގެ މަރުހަލާގައި: ރައީސް
ބ. ތުޅާދޫ އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެއާޕޯޓް މިހާރު އޮތީ ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގެ މަރުހަލާގައި ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް އިބްރާހ...

ފެނަކައިން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް ފައިސާ ނުދޭތީ ފެހެންދޫ ގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

ފެނަކައިން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް ފައިސާ ނުދޭތީ ފެހެންދޫ ގައި މުޒާހަރާކޮށްފި
ފެނަކައިންކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ނުދޭކަމަށް ބުނެ،ފެހެންދޫގައި ލޯންޗު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މިއަދު މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ. ބ ފެހެންފޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ކުރ...

ބީއެމްއެލް އިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ޕާޓްނަޝިޕް އާ ކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ޕާޓްނަޝިޕް އާ ކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފް.އޭ.އެމް) އާއެކު ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ އޮފިޝަލް ސްޕޮންސަރ އެގްރީމަންޓްގެ އައުކޮށްފިއެވެ. މިއަދ...

ބީއެމްއެލް އިން ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓުގައި ޑިޖިޓަލް ޕޭމަންޓްގެ ހިދުމަތްދެނީ

ބީއެމްއެލް އިން ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓުގައި ޑިޖިޓަލް ޕޭމަންޓްގެ ހިދުމަތްދެނީ
އިންޓަރގްރޭޓެޑް ޓްރާންސްޕޯޓް މެނޭޖްމަންޓެއް ގާއިމްކޮށް، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ) އިން ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާ ޕަބްލި...

އޭދަފުށީ ކޯޓްގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް މަރްޔަމް އިފްހާމް

އޭދަފުށީ ކޯޓްގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް މަރްޔަމް އިފްހާމް
 ބ. އޭދަފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ދަރަވަންދޫ، ކުރިކީލަގެ، އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް އިފްހާމް ނާޝިދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ. ޖުޑީސަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން...

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީގައި ފައިނުގައި ލައިބްރަރީއެއް

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީގައި ފައިނުގައި ލައިބްރަރީއެއް
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ރ. ފައިނުގައި ލައިބްރަރީއެއް ގާއިމްކޮށްފިއެވެ. ރ. ފައިނުގެ ފޭސް ޖަމިއްޔާ އިން އިސްނަގައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮޖެކްޓް ގެ ދަށު...