ޚަބަރު

އަންވަރުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

އަންވަރުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި
މިދިޔަ މަހު ފަހުކޮޅު ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑު ކުރި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އޭދަފުށީ އިންޖީނުގޭގެ ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރު، އަހުމަދު އަންވަރުގެ ސަސްޕެންޝަން ދެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ފަ...

ބީއެމްއެލް އިން ގައްދޫގައި ބްރާންޗެއް ހުޅުވައި ސެލްފްސާވިސް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

ބީއެމްއެލް އިން ގައްދޫގައި ބްރާންޗެއް ހުޅުވައި ސެލްފްސާވިސް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފަށައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މުޅި ރާއްޖެއަށް އަމާޒުކޮށް ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މިއަދު ގ.ދ ގައްދޫގައި އާ ބްރާންޗެއް...

ބީއެމްއެލް އިން މަސްވެރިޔާ ކާޑާއި ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް ތައާރަފްކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން މަސްވެރިޔާ ކާޑާއި ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް ތައާރަފްކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މަސްވެރިޔާ ކާޑާއި ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. ގއ. ކޫއްޑޫގައި މިރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާއެއްގައި މި ކާޑު ތައާރަފްކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމް...

އިމާރާތް ކުރާއިރު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

އިމާރާތް ކުރާއިރު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން އިލްތިމާސްކޮށްފި
ބ. އޭދަފުށީގައި ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ސައިޓްތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ރަށު ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށްފި...

އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން މާދަމާރޭ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރަނީ

އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން މާދަމާރޭ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރަނީ
ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުން މާދަމާ ރޭ އޮންނާނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. ރަށު ކައުންސިލުން ބުނިގޮތުގައި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މާދ...

ބީއެމްއެލް އިން “އަހަރެންގެ ބޭންކު ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު” ހުޅުވައިފި

ބީއެމްއެލް އިން “އަހަރެންގެ ބޭންކު ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު” ހުޅުވައިފި
އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން “އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއު...