ޚަބަރު

މާރެސް އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތުގެ ތަށި ގޮއިދޫ އަންހެން ޓީމު މިލްކު ކޮށްފި

މާރެސް އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތުގެ ތަށި ގޮއިދޫ އަންހެން ޓީމު މިލްކު ކޮށްފި
މާރެސް ވޮލީ މުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިގެ ފައިނަލުގައި ކަމަދޫގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދުމަށް ފަހު ގޮއިދޫން މާރެސް އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި މިލްކު އެވެ. ޖެހިޖެހިގެން ތިން އަހ...

ޑޮކްޓަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްލޭންއެއް އުރީދޫއިން ތައާރަފް ކޮއްފި

ޑޮކްޓަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްލޭންއެއް އުރީދޫއިން ތައާރަފް ކޮއްފި
މިއަހަރުގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ޑޮކްޓަރުން އެއް ވިއުގައެއްތެރޭ ގުޅާލަދީ، އެކަކު އަނެކަކަށް ހިލޭ ގުޅާލުމުގެ ފުރުސަތު...

ވެޓެރަންސް ޓީމް، ޕޮލިސް ކްލަބް އަތުން ތަފާތު ބޮޑުކޮށް މޮޅުވެއްޖެ

ވެޓެރަންސް ޓީމް، ޕޮލިސް ކްލަބް އަތުން ތަފާތު ބޮޑުކޮށް މޮޅުވެއްޖެ
އޭދަފުށީ ވެޓަރަންސް ޓީމު، ޕޮލިސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުން 5-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. އޭދަފުށީ ވެޓަރަންސް ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ މެނޭޖަރު އަހްމަދު ނާސިރު ބުނީ...

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުން އޭދަފުށީ ކޭބަލް ނެޓްވޯކުން އިސްތިއުނާފުކުރަނީ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުން އޭދަފުށީ ކޭބަލް ނެޓްވޯކުން އިސްތިއުނާފުކުރަނީ
ދިރާގަށް ދޫކުރި ރީބްރޯޑްކާސްޓިން ލައިސަންސް ބާތިލުކުރަން ހުށައެޅި މައްސަލަ ބެލެން ނެތްކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރަން އޭދަފުށީ ކޭބަލް ނެޓްވޯކް...

އުނގޫފާރުގައި ބީއެމްއެލް އިން ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

އުނގޫފާރުގައި ބީއެމްއެލް އިން ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ރ. އަތޮޅުގައި ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން އެ އަތޮޅުގެ ވެރިރަށް، އުނގޫފާރުގައި ހުންނަ އެ ބޭންކުގެ ބްރާންޗް އެނ...

ދިރާގުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައި، 78 މުވައްޒަފަކަށް އިނާމު ދީފި

ދިރާގުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައި، 78 މުވައްޒަފަކަށް އިނާމު ދީފި
ދިރާގުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ އެ ކުންފުނީގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައި، 78 މުވައްޒަފަކަށް ރޭ އިނާމު ދީފި އެވެ. މިއީ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަން...

ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑް ރާއްޖޭގެ 75 ޕަސެންޓް ގޭބިސީތަކަށް!

ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑް ރާއްޖޭގެ 75 ޕަސެންޓް ގޭބިސީތަކަށް!
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މުވާސަލާތީ އަދި ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި، ދިރާގުން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ހައިސްޕީޑް ފައިބަ އިންޓަނެޓް މުޅި ރާއްޖޭގެ ގޭބިސީގެ...

އޭދަފުށީގެ ބޮޑުބަޔަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައި އޮންނަތާ 4 ގަޑިއިރު!

އޭދަފުށީގެ ބޮޑުބަޔަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައި އޮންނަތާ 4 ގަޑިއިރު!
އޭދަފުށީގެ ހުޅަނގު ސަރަހައްދުގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައި އޮންނަތާ 4 ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ އިރު ވެއްޖެއެވެ. މިކަމާބެހޭ އެއްވެސް ނޯޓިސްއެއް މިރަށު އިންޖީނުގެއިން މިހ...