ޚަބަރު

އަންވަރުގެ އާދަޔާ ޚިލާފު އިސްނެންގެވުން، ރާއްޖެ ހައިރާން ކޮށްލައިފި

އަންވަރުގެ އާދަޔާ ޚިލާފު އިސްނެންގެވުން، ރާއްޖެ ހައިރާން ކޮށްލައިފި
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގައި ވެންޓިލޭޓަރު ލިބުމުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައި ވަނިކޮށް ދިވެހި ސިފައިން ވެންޓިލޭޓަރެއް އުފެއްދި ޚަބަރުން ދިވެހިންގެ ހިތްތަކަށް އުފާވެރިކ...