ޚަބަރު

ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ދިނުމުގައި ކޮންމެ ރަށަކަށް ޖާގައެއް ޚާއްސަ ކުރަނީ

ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ދިނުމުގައި ކޮންމެ ރަށަކަށް ޖާގައެއް ޚާއްސަ ކުރަނީ
މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން  ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ދިނުމުގައި ކޮންމެ ރަށަކަށް ޖާގައެއް ޚާއްސަ ކޮށް، ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ދިނުމުގެ އުސޫލަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވާ...

ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވާ މީހުން ތިން މަހަށް ޓެސްޓް ނުކުރަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވާ މީހުން ތިން މަހަށް ޓެސްޓް ނުކުރަން ނިންމައިފި
ކޮވިޑް-19 ޖެހި ރަނގަޅުވެފައިވާ މީހުން ތިން މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އެ ބައްޔަށް ޓެސްޓް ނުކުރުމަށާއި ކަރަންޓީނު ވެސް ނުކުރުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އ...

އެމްއެމްއޭ ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރަކަށް އިމާދުގެ ނަން ފޮނުވައިފި

އެމްއެމްއޭ ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރަކަށް އިމާދުގެ ނަން ފޮނުވައިފި
އެމްއެމްއޭގެ ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރު ކަމަށް އައްޔަނު ކުރަން އޭދަފުށީ ދިޔަވަރު، އަހުމަދު އިމާދުގެ ނަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ. މި...

ލަންކާގެ މަގުބޫލު އޯޑޮކް ޓެލެމެޑެސިން ޕްލެޓްފޯމާއި އުރީދޫ އިން ގުޅިއްޖެ

ލަންކާގެ މަގުބޫލު އޯޑޮކް ޓެލެމެޑެސިން ޕްލެޓްފޯމާއި އުރީދޫ އިން ގުޅިއްޖެ
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާއި ސްރީލަންކާގެ ޓެލެމެޑެސިން ޕްލެޓްފޯރމް، އޯޑޮކްގެ ޕާޓްނަރޝިޕް މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. ސްރީލަންކާ ރައްޔިތުންގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ މި ޕްލެޓްފޯރ...

އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ވީހާވެސް ގިނަ މީހުންނަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގ...