ޚަބަރު

ބީއެމްއެލް އިން އިތުރު ދެ ރަށެއްގައި އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

ބީއެމްއެލް އިން އިތުރު ދެ ރަށެއްގައި އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އަތޮޅުތެރޭގައި ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ގއ. މާމެންދޫ އަދި ގއ. ނިލަންދޫގައި ސެލްފް ސަރވިސް އޭޓީއެމ...

ކޮވިޑް-19: އޭދަފުއްޓަށް ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް-19: އޭދަފުއްޓަށް ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދޭން އެދިއްޖެ
ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހަކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާލެ އިން މިއަދު ފެނުމާ ގުޅިގެން މާލެއިން އޭދަފުއްޓަށް ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރަށު...