ޚަބަރު

ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް، އިތުރު ޑޭޓާ އާއި ސްޕީޑް

ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް، އިތުރު ޑޭޓާ އާއި ސްޕީޑް
ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓު ޕެކޭޖް ތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލު ތަކެއް ގެނެސް، ސްޕީޑް ހަލުވިކޮށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ގެނެސް ދީފި އެވެ. ދިރާގުން މިފަހަރު ގެނެސްފައިވާ ބަދަލާ...

ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ރ. މަޑުއްވަރީ އަށް

ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް  ރ. މަޑުއްވަރީ އަށް
ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުގެ ހައިސްޕީޑް ފައިބަރ ގެ ޚިދުމަތް ރ. މަޑުއްވަރީގައި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހްކޮށްފިއެވެ. ދިރާ...

ދިރާގުން އިންޓެރިމް ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގައި 157 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަނީ

ދިރާގުން އިންޓެރިމް ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގައި 157 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަނީ
މި އަހަރުގެ އިންޓެރިމް ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގައި 157.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަން ދިރާގުން ނިންމައިފި އެވެ. އިންޓެރިމް ޑިވިޑެންޑަކީ އަހަރުގެ މެދުތެރެއިން ނުވަތަ ކުއާޓަރެއްގައި ކު...

އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އައި ފޯނު އުރީދޫ މޫލީން ވިއްކަން ފަށައިފި

އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އައި ފޯނު އުރީދޫ މޫލީން ވިއްކަން ފަށައިފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން މިއަދު، އެޕަލް ގެ ބާރުގަދަ އަދި އެންމެ އަގުހެޔޮ، ފަހުގެ އައިފޯން އެސްއީ މިއަދު ރާއްޖެއަށް ލޯންޗްކޮށްފިއެވެ. ފަހުގެ އެހެން އައިފޯނުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު...