ޚަބަރު

އަތޮޅުތަކަށް ފައިސާ އުފުލުމުގައި ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

އަތޮޅުތަކަށް ފައިސާ އުފުލުމުގައި ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ ނަގުދު ފައިސާ އުފުލުމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ސިއީއޯ ޓިމް ސޯޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ. ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ އަތޮޅުތެރެއަށް ބޭނ...

ކޮވިޑް-19: ރޯޔަލް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއަށް ފައިނުން ކަރާ ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19: ރޯޔަލް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއަށް ފައިނުން ކަރާ ހަދިޔާކޮށްފި
ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ބ. އަތޮޅު ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއަށް ބައި ޓަނުގެ ކަރާ ރ. ފައިނު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ. މިކަމުގައި އިސްކޮށ...

ކޮވިޑް-19: އެޑިއުކޭޝަން ޒޯނެއް ދިރާގު ޓީވީގައި ގާއިމުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19: އެޑިއުކޭޝަން ޒޯނެއް ދިރާގު ޓީވީގައި ގާއިމުކޮށްފި
ކޮވިޑް19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން، ސްކޫލްތަކާ ކޮލެޖްތައް ބަންދުކޮށް ކިޔަވާކުދިން ތައުލީމު ހާސިލް ކުރުމަށް މިވަނީ ޑިޖިޓަލް ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ކުރިއަށްވުރެ އިތުރަށް ޖެހިފ...

ދިރާގުން ރަމަޟާން މަހާ ގުޅިގެން ޚާއްސަ އޮފަރ ތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ދިރާގުން ރަމަޟާން މަހާ ގުޅިގެން ޚާއްސަ އޮފަރ ތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި
މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް މުސްލިމް އުންމަތާ ކުރިމަތލާން ޖެހުނީ ކޮވިޑް19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައިއެވެ. މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބުތަކެއްގައި ދިރިއުޅޭ...