ޚަބަރު

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިތާދޫއަށް ގެންގޮސްފި

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިތާދޫއަށް ގެންގޮސްފި
ބ.ހިތާދޫގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އެރަށަށް ގެނެސްފި އެވެ. ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާ...

ދަނޑުވެރިކަން ދަސްކޮށްދޭން ސޮނޭވާ އިން އޮންލައިން ކޯހެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ދަނޑުވެރިކަން ދަސްކޮށްދޭން ސޮނޭވާ އިން އޮންލައިން ކޯހެއް ތައާރަފުކޮށްފި
ދަނޑުވެރިކަން ދަސްކޮށްދޭން ސޮނޭވާ އިން އޮންލައިން ކޯހެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. ސޮނެވާއިން ބުނިގޮތުގައި ޖަޒީރާ މާހައުލެއްގައި ކާނާ ހައްދަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް “އޯގަނިކް...