ޚަބަރު

އުރީދޫން ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއެކު ތިބުމަށް ފަސޭހަކޮށްދޭ ޙާއްސަ އޮފާތަކެއް

އުރީދޫން ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއެކު ތިބުމަށް ފަސޭހަކޮށްދޭ ޙާއްސަ އޮފާތަކެއް
ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނާއި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް މިއަހަރު ބައްދަލުވެފައި މިވަނީ ހީވެސްނުކުރާފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އާދަކާދަތަކުގެ ތެރެއިން އޮން...

އޭދަފުށީ ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓްތައް ބަންދުކޮށް، ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

އޭދަފުށީ ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓްތައް ބަންދުކޮށް، ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާތީ ބ. އޭދަފުށީގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށް، ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓްތައް ބަންދުކޮށް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ. މ...