ޚަބަރު

އުރީދޫ ގެ 5ޖީ ނެޓްވޯކް ގްރޭޓާ މާލެއަށް ފުޅާކޮށް، 5ޖީ މޮބައިލް ކަސްޓަމަރުންނަށް 2 ގުނަ ޑޭޓާ!

އުރީދޫ ގެ 5ޖީ ނެޓްވޯކް ގްރޭޓާ މާލެއަށް ފުޅާކޮށް، 5ޖީ މޮބައިލް ކަސްޓަމަރުންނަށް 2 ގުނަ ޑޭޓާ!
އުރީދޫ ގެ ތަސައްވުރާ އެއްގޮތުގެމަތިން، ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓް ހެޔޮ އަގުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް...

ބީއެމްއެލް އިން ގައުމީ ދާރުލްއާސާރު ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ

ބީއެމްއެލް އިން ގައުމީ ދާރުލްއާސާރު ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ
ގައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ނިންމައިފިއެވެ. މިއީ ނޮވެންބަރު މަހު ފާހަގަ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭންކުގެ...

މަންކީ ޕޮކްސްގެ އަލާމާތްތަކެއް ހުރި މީހަކު ރާއްޖެއިން ފެނިގެން ޓެސްޓްކުރަނީ

މަންކީ ޕޮކްސްގެ އަލާމާތްތަކެއް ހުރި މީހަކު ރާއްޖެއިން ފެނިގެން ޓެސްޓްކުރަނީ
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ދެއްކި ބޭރު މީހަކު، މަންކީޕޮކްސްއަށް ޝައްކުކުރެވޭތީ ސާމްޕަލް ނަގައި، ޓެސްޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކުރާ ގޮތުގައި ޓެސްޓް...

މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި ބީއެމްއެލްއަށް 354.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއެއް

މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި ބީއެމްއެލްއަށް 354.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއެއް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 354.65 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭންކުން މިއަދު...

ކަމަދޫ ކައުންސިލުގެ ކުރީގެ ރައީސް ސާޖިދުއަށް ސިޔާސީ މަގާމެއް

ކަމަދޫ ކައުންސިލުގެ ކުރީގެ ރައީސް ސާޖިދުއަށް ސިޔާސީ މަގާމެއް
މިދިޔަ ދައުރުގައި ކަމަދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސްކަށް ކުރެއްވި އަހްމަދު ސާޖިދު ސިޔާސީ މަގާމަކަށް އައްޔަންކޮށްފި އެވެ. އޭނާ އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ ކަމަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އެ...

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ކިނބިދު އާއި ލަންދޫގައި ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނިންމާލައިފި

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ކިނބިދު އާއި ލަންދޫގައި ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނިންމާލައިފި
ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ބ. ކިނބިދު އާއި ނ. ލަންދޫގައި ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކާމިޔާބު ކަމާއެކީ ނިންމާލައިފި އެވެ. އެ ފަންޑްގެ އެހީގައި ކިނބިދޫގައި ވަނީ ކޮމ...

ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ 56 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ 56 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ
ބ. ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 56 ޕަސެންޓް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ މަސައްކަތްކުރާ އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު ހިމާޔ...