ޚަބަރު

ކުޑަކުދިންނަށް ނަމާދު ކުރަން ދަސްކޮށްދޭން ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވަނީ

ކުޑަކުދިންނަށް ނަމާދު ކުރަން ދަސްކޮށްދޭން ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވަނީ
އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާއިން ކުޑަކުދިންނަށް ނަމާދުކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނި ގޮތުގައި ނަމާދު ވޯކްޝޮޕް ބާއްވަން ހަމަޖެ...

ދަރަވަންދޫއަށް ޓޫރިސްޓުން ގެނައުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގައިފި

ދަރަވަންދޫއަށް ޓޫރިސްޓުން ގެނައުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގައިފި
ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން އެރަށަށް ފަތުރުވެރިން ގެނައުން ހުއްޓާލުމަށް ގެސްޓްހައުސްތަކަށް އެރަށު ކައުންސިލުން އަންގައިފިއެވެ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސި...

ތުޅާދޫ ސްކޫލުގެ ހިދުމަތްތެރިޔާ އިބްރާހިމްފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ

ތުޅާދޫ ސްކޫލުގެ ހިދުމަތްތެރިޔާ އިބްރާހިމްފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
ބ. ތުޅާދޫ ސުކޫލަށް 40 އަަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ހިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އެ ރަށު މަންޒިލް، އިބްރާހިމް ހުސައިންފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. އިބްރާހިމް ހުސައިންފުޅު އަވ...

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ލައިބްރަރީ ތަރައްގީކޮށްފި

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ލައިބްރަރީ ތަރައްގީކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ރަސްދޫގައި ހުންނަ އއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ލައިބްރަރީ އަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްފިއެވެ. ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ޕްރޮ...

ދިރާގާއި ފޯޓިނެޓް ގުޅިގެން ސައިބަ ސެކިއުރިޓީ އާ ބެހޭ ޚާއްސަ ވެބިނާއެއް ބާއްވައިފި

ދިރާގާއި ފޯޓިނެޓް ގުޅިގެން ސައިބަ ސެކިއުރިޓީ އާ ބެހޭ ޚާއްސަ ވެބިނާއެއް ބާއްވައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި، ދިރާގުން، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސައިބަރ ސެކިއުރި...

ދަރަވަންދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދަރަވަންދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ބ. ދަރަވަންދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މާލެއިން ފުރައިގެން ދަރަވަންދޫއަށް އައި ބޯޓަކުން މަސްތުވާތަކެތި ގެންދާކަމަ...

ގެސްޓު ހައުސްތައް ހުޅުވުމާ ދެކޮޅަށް ދަރަވަންދޫގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ގެސްޓު ހައުސްތައް ހުޅުވުމާ ދެކޮޅަށް ދަރަވަންދޫގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ
ދަރަވަންދޫގައި ގެސްޓު ހައުސްތައް ހުޅުވުމަށް އެރަށުގެ ކައުންސިލުން ހުއްދަ ދިނުމާއި ގުޅިގެން އެރަށުގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުން އެބަ ގެންދެ އެވެ. ދަރަވަންދޫން ވާހަކަދެއްކި މީހަކު...

ކަމަދޫ ގެސްޓް ހައުސް ހުޅުވާލައި، ޓޫރިސްޓުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ކަމަދޫ ގެސްޓް ހައުސް ހުޅުވާލައި، ޓޫރިސްޓުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި
ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ބ. ކަމަދޫގެ ވެސް ގެސްޓު ހައުސްތައް ބަންދުކުރިތާ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އިއްޔެ އެ ރަށް ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ކަމަދޫން އިއްޔެ ވަނީ އެ ރަށ...

މާޅޮހުގައި އަންހެނުންގެ ފޯރިގަދަ ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ފަށައިފި

މާޅޮހުގައި އަންހެނުންގެ ފޯރިގަދަ ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ފަށައިފި
ބ. މާޅޮހުގައި އަންހެނުންގެ ފޯރިގަދަ ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް މިއަދު ހަވީރު ފަށައިފިއެވެ. މާޅޮސް ރެކްރިއޭޝަން އެންޑް އެންވަޔަރމަންޓް ސޮސައިޓީ (މާރެސް) ޖަމިއްޔާއިން އިންތިޒާމްކު...