ޚަބަރު

އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ޓްރީޓޮޕްގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ޓްރީޓޮޕްގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތަށް ހަދައިފި
ޓްރީޓޮޕްގެ ޚިދުމަތްތަކަށް އުރީދޫގެ އެމް- ފައިސާ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް، ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތް އުރީދޫން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުއާސަލާތީ ހި...

އެންމެ ހިތްގައިމު މޫދު އަޑީގެ ރެސްޓޯރަންޓް އެވޯޑް އަނަންތަރާ އަށް

އެންމެ ހިތްގައިމު މޫދު އަޑީގެ ރެސްޓޯރަންޓް އެވޯޑް އަނަންތަރާ އަށް
ދުނިޔޭގެ ލީޑިން އަންޑަވޯޓާ ރެސްޓޯރަންޓް އެވޯޑް މިއަހަރުވެސް ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ އަނަންތަރާ ކިހަވައް ވިލާސް އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. އަނަންތަރާ ކިހަވައް ވިލާސްއަށް...

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް މަބުރޫކް އޭދަފުށީ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވަނީ

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް މަބުރޫކް އޭދަފުށީ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވަނީ
ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް މަބުރޫކް ނަސީރު، އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން...

ގަހެއް ހަދިޔާކޮށްގެން ޗުއްޓީ ދަތުރެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު

ގަހެއް ހަދިޔާކޮށްގެން ޗުއްޓީ ދަތުރެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު
ބ. ކިހާދޫގައި މިހާރު ހަދަމުންދާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކަށް، ގަހެއް ހަދިޔާކޮށްގެން ރިސޯޓެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ހަރަކާތެއް ކިހާދޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ (ކިޑ...

ދަރަވަންދޫ ފަރުމައްޗަށް އެރި ސަފާރީ ފުންނުކުރެވި ހަލާކުވަނީ

ދަރަވަންދޫ ފަރުމައްޗަށް އެރި ސަފާރީ ފުންނުކުރެވި ހަލާކުވަނީ
ޓޫރިސްޓުން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުރޭ ބ. ދަރަވަންދޫ ފަރަށް އެރި ސަފާރީ ފުންނުކުރެވި ހަވާލުކުވަމުންދާ ކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފިއެ...

ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ވެލިދޫގައި ގާއިމުކޮށްފި

ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ވެލިދޫގައި ގާއިމުކޮށްފި
ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުގެ ހައިސްޕީޑް ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް ނ. ވެލިދޫގައި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހްކޮށްފިއެ...

ދެވަނަ ޑިވިޝަނާއި އަތޮޅު ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އޭދަފުއްޓަށް

ދެވަނަ ޑިވިޝަނާއި އަތޮޅު ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އޭދަފުއްޓަށް
ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ދެވަނަ ޑިވިޝަނާއި ބެޑްމިންޓަން އަތޮޅު ލީގުގެ ފިރިހެން ޓީމު އިވެންޓްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކްލަބް އޭދަފުށިން ހޯދައިފި އެވެ. މިރޭ ކުޅުނު...