ޚަބަރު

ޒަކަރިއްޔާ އަލީ ނިޔާވެއްޖެ

ޒަކަރިއްޔާ އަލީ ނިޔާވެއްޖެ
ބ. އޭދަފުށީ ހުވަނދުމާގޭ ޒަކަރިއްޔާ އަލީ މިއަދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ބ.އަތޮޅަށާ އޭދަފުއްޓަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ޒަކަރިއްޔާ އަލީ 89އ ނިޔާވެފައިވަނީ މުސްކުޅި ބަލީގައި...

ލެވިސްތާ ކަޕް: ޗެމްޕިއަން ވެލާ ސިޓީ ބަލިކޮށް އެމްއޭ ޔުނައިޓެޑް ސެމީ އަށް

ލެވިސްތާ ކަޕް: ޗެމްޕިއަން ވެލާ ސިޓީ ބަލިކޮށް އެމްއޭ ޔުނައިޓެޑް ސެމީ އަށް
ބ. އޭދަފުށީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ލެވިސްތާ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އެމްއޭ ޔުނައިޓެޑް ހޯދައިފިއެވެ. އެމްއޭ ޔުނައިޓެޑް ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރު...

ސެންޓޭގެ ހެޓްރިކާއެކު އެމްއޭ ޔުނައިޓެޑުން ހުސްސޮގުން ކޮޅަށް ހަތް ގޯލް ޖަހައިފި

ސެންޓޭގެ ހެޓްރިކާއެކު އެމްއޭ ޔުނައިޓެޑުން ހުސްސޮގުން ކޮޅަށް ހަތް ގޯލް ޖަހައިފި
ބޮޑު އީދު ބަންދާ ގުޅުބައިގެން އޭދަފުށީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މުބާރާތް “ލެވިސްޓާ ކަޕް” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު ފަސޭހަކަމާއެކު އެމްއޭ ޔު...

ލެވިސްޓާ ކަޕް: ޔުނައިޓެޑް ވީ ބަލިކޮށް ސައިިނޯސާ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ލެވިސްޓާ ކަޕް: ޔުނައިޓެޑް ވީ ބަލިކޮށް ސައިިނޯސާ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް
ލެވިސްޓާ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހެނދުނު ކުޅުނު މެޗު ސައިނޯސާއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ކޮންމެ އަޟްހާ އީދެއްގައި އޭދަފުށީގައި ބާއްވަމުން އަންނަ މި މުބާރާތުގައި މި...

ބީއެމްއެލް އިން އޭދަފުއްޓާއެކު 10 ރަށެއްގައި އީދު ސައި ބާއްވައިފި

ބީއެމްއެލް އިން އޭދަފުއްޓާއެކު 10 ރަށެއްގައި އީދު ސައި ބާއްވައިފި
މިއަދު ފާހަގަކުރާ އަޟްހާ އީދު ދުވަހާ ގުޅިގެން، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އޭދަފުށި ހިމޭނެގޮތަށް 10 ރަށެއްގައި އީދު ސައި ބާއްވައިފި އެވެ. ބީއެމްއެލްގެ އެހީތެ...