ޚަބަރު

މިހާރު ގޭގައި ތިބިގެން އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްލެވޭނެ: ބީއެމްއެލް

މިހާރު ގޭގައި ތިބިގެން އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްލެވޭނެ: ބީއެމްއެލް
ކޮރޯނާވައިރަސް އާއެކު ގޭގައި ތިބެން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އިރުޝާދު ދެމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ އިންޓަނެޓު ބޭންކިން ހިދުމަތަށް އޮންލަ...

އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައި ދިނުމަށް އުރީދޫން ހާއްސަ ޑޭޓާ އެލަވަންސެއް ދެނީ

އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައި ދިނުމަށް އުރީދޫން ހާއްސަ ޑޭޓާ އެލަވަންސެއް ދެނީ
ސްކޫލު ކުދިންނަށް އޮންލައިންކޮށް ފަސޭހަ ކަމާ އެކު، ކިޔެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އެޑިއުކޭޝަނަލް އިންޓިޓިއުޝަންތަކަށް އުރީދޫން ވަނީ ޚާއްސަ އެހީތެރިކަމެއް ފޯ...

ކޮވިޑް-19: ދިރާގު މަމެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑޭޓާ އެޑް-އޮން ތަކުން %50 ޑިސްކައުންޓް

ކޮވިޑް-19: ދިރާގު މަމެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑޭޓާ އެޑް-އޮން ތަކުން %50 ޑިސްކައުންޓް
ކޮވިޑް19އާ ގުޅިގެން މި ދުވަސްވަރު ޑޭޓާ ބޭނުން ކުރުން އިތުރުވާނެތީ ދިރާގުގެ މަމެން ޑޭޓާ އެޑް އޮން ތަކުން 50 ޕަސެންޓުގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. ދިރާގުން ބު...