ޚަބަރު

ހުއްދަ ނުހޯދާ މަޑަވެލިން ދޮންފަނަށް އައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުއްދަ ނުހޯދާ މަޑަވެލިން ދޮންފަނަށް އައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އެޗްޕީއޭގެ އުޞޫލާއި ޚިލާފަށް ހުއްދަނެތި ގދ. މަޑަވެލިން ބ. ދޮންފަނަށް ދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މަޑަވެލި މޮނީޓަރިންއަށް ލާ...

ކޮވިޑް-19: އޭދަފުށީ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދިން 81 އަހަރުގެ މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19: އޭދަފުށީ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދިން 81 އަހަރުގެ މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން 81 އަހަރުގެ މީހަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ރަނގަޅުވެގެން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. އޭދަފުށީގައި ގ...

ދިރާގު ގޭމްހަބް އާ އެކު މޮބައިލް ގޭމިން އަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް!

ދިރާގު ގޭމްހަބް އާ އެކު މޮބައިލް ގޭމިން އަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް!
ދިރާގު ގޭމްހަބް ގެ ނަމުގައި މޮބައިލް ގޭމް ޕްލެޓްފޯމެއް ދިރާގުން ތައާރަފު ކޮށްފިއެވެ. 700 އަށް ވުރެ ގިނަ މޯބައިލް ގޭމްތަކާއެކު ތައާރަފުކުރި މި ޕްލެޓްފޯމަކީ ސަބްސްކްރިޕްޝަނ...

ގޮތްނޭނގޭ އީމެއިލްތަކެއްގެ ސަބަބުން ނުބައި މުއާމަލާތްތަކެއް ހިނގައިފި: ބީއެމްއެލް

ގޮތްނޭނގޭ އީމެއިލްތަކެއްގެ ސަބަބުން ނުބައި މުއާމަލާތްތަކެއް ހިނގައިފި: ބީއެމްއެލް
ގޮތް ނޭނގޭ އީމެއިލް ނުވަތަ “ފިޝިން އީމެއިލް” ތަކުގެ ސަބަބުން ބީއެމްއެލް އެކައުންޓްތަކުން ގޮތް ނޭނގޭ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއ...