ޚަބަރު

އުރީދޫ ކަލަ ރަން އިތުރަށް ފޯރިގަދަވެ، މުޅި ހަފްތާ ބަންދަށް އުފާވެރި ހަރަކާތްތަކެއް!

އުރީދޫ ކަލަ ރަން އިތުރަށް ފޯރިގަދަވެ، މުޅި ހަފްތާ ބަންދަށް އުފާވެރި ހަރަކާތްތަކެއް!
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރިއަށްގެންދާ  ކަލަ ރަންގެ ފޯރިގަދަކަން އިތުރުކޮށް، ނޮވެމްބަރ 29 އަދި 30 ވާ ހަފްތާ ބަންދަށް ވަރަށް ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް މިއަ...

ހިތާމަވެރި މަންޒަރެއް، ދާ ޖަހައިގެން މުށިމަސްކޮޅު ހުސްކޮށްލަނީ

ހިތާމަވެރި މަންޒަރެއް، ދާ ޖަހައިގެން މުށިމަސްކޮޅު ހުސްކޮށްލަނީ
މި ރަށުގެ ކުދިބޮޑު މީހުން މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އަވަދިނެތި އުޅުނީ މުށިމަސް ބޭނުމަށެވެ. ފޫހިފިލުވުމުގެ ގޮތުން އެމީހުން މަސް ބާނަން ބަނދަރަށް ނުކުތީ ދޮއްޓާއި ކަންވާރު ހިފައ...

ގޮއިދޫގައި ބޭއްވި ހަރަކާތްތައް ފަސްޓް ލޭޑީ ބައްލަވާލައްވައިފި

ގޮއިދޫގައި ބޭއްވި ހަރަކާތްތައް ފަސްޓް ލޭޑީ  ބައްލަވާލައްވައިފި
މިއަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެންކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބ. ގޮއިދޫގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ޙަރަކާތްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު މިއަދ...

ބ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށަކަށް ޕެރަމެޑިކް އެމްބިއުލާންސް ހަދިޔާކޮށްފި

ބ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށަކަށް ޕެރަމެޑިކް އެމްބިއުލާންސް ހަދިޔާކޮށްފި
ގައުމީ އެމްބިއުލާންސް ވިއުގައެއް ގާއިމްކުރަން ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ބ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށަކަށް މިއަދު ޕެރަމެޑިކް (އެމްބިއުލާންގެ ތެރޭގައި އަވަސް ފަރ...