ޚަބަރު

ބީއެމްއެލުން އެކްސްޕީރިއަންސް މޯލްޑިވްސް ކެމްޕޭން އަނެއްކާވެސް ފަށައިފި

ބީއެމްއެލުން އެކްސްޕީރިއަންސް މޯލްޑިވްސް ކެމްޕޭން އަނެއްކާވެސް ފަށައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ މާކެޓްގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކުރުމަށް “އެކްސްޕީރިއަންސް މޯލްޑިވްސް” ކެމްޕެއިން ދެވަނަ ފަހ...

ބީއެމްއެލް އިން އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ޕްލެޓިނަމް ކާޑު ތައާރަފްކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ޕްލެޓިނަމް ކާޑު ތައާރަފްކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ޕްލެޓިނަމް ކްރެޑިޓް ކާޑު ރާއްޖޭގައި ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ. މި ކާޑު ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދަތުރުތަކާއި...

ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަޝިޕްގައި ބީއެމްއެލް އިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަޝިޕްގައި ބީއެމްއެލް އިން ބައިވެރިވެއްޖެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މަތީ ތައުލީމާއި ޓްރެއިނިންގެ ފުރުސަތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަންގެ ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަޝިޕް ސްކީމުގެ އެ...

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެޓޯލް ކިއުޓް ލޯންޗާއި ފަޅުވެރިންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެޓޯލް ކިއުޓް ލޯންޗާއި ފަޅުވެރިންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް
ވިލިމާލޭ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި ރޯވެ، ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ބ. އަތޮޅުގައި ލޯންޗު ފެރީގެ ޚިދުމަތްދޭ އެޓޯލް ކިއުޓް ކްރޫޒާގެ ފަޅުވެރިންނަށް ބޮޑެތި ގ...