ޚަބަރު

ބައިލައްކަ ރުފިޔާގެ ގުރުއާން މުބާރާތުން އެއްވަނަ ނާއިފް އާއި ނައުޝީނަށް

ބައިލައްކަ ރުފިޔާގެ ގުރުއާން މުބާރާތުން އެއްވަނަ ނާއިފް އާއި ނައުޝީނަށް
އޭދަފުށީ ދެވިނަގޭ އަލް މަރުހޫމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙަސަންގެ ހަނދާނުގައި އެ އާއިލާއިން އޭދަފުށީގައި ބޭއްވި ގުރުއާން މުބާރާތުން އެއްވަނަ މިރަށު ފުނަމާގޭ އަބްދުﷲ ނާއިފް ނަޒީފް...

ދަރަވަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސާ ހިއްސާ ކޮށްފި

ދަރަވަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސާ ހިއްސާ ކޮށްފި
ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލުން ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތައް ހިއްސާކުރެއްވުމަށް، އެރަށު ކައުންސިލުން ރައީސް އިބްރާހ...

ބީއެމްއެލް އިން މަތީ ތައުލީމަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން މަތީ ތައުލީމަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް އިފްތިތާހުކޮށްފި
ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމް ހާސިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް “ބީއެމްއެމްއެލް ރިވެލި” ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ބޭންކް...

މިއަހަރު އެންމެބޮޑު އިސްކަމެއްދޭނީ މަސްވެރިން ހޭލުންތެރިކުރަން: ބީއާރު އޮފީސް

މިއަހަރު އެންމެބޮޑު އިސްކަމެއްދޭނީ މަސްވެރިން ހޭލުންތެރިކުރަން: ބީއާރު އޮފީސް
ބ. އަތޮޅު ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވް އޮފީހުން މިއަހަރު އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ތަންތަނާމެދު މަސްވެރިން ހޭލުންތެރި ކުރަން ކަމަށް އެ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ. ބަޔ...

ބީއެމްއެލް އިން އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ދޫކުރާ ލޯނުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ބީއެމްއެލް އިން އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް  ދޫކުރާ ލޯނުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި
ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިމާންޑަށް ބަލައި އަދި ލޯނު ނެގުމުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ފަހެލިކަމެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް...