ޚަބަރު

ދަރަވަންދޫ ދަނޑުގެ ފެން ހިންދާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ދަރަވަންދޫ ދަނޑުގެ ފެން ހިންދާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި
ބ. ދަރަވަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ބިން އެއްވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމުގެ މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމ...

ރޮސްޓްރަމާއެކު ސިޑިބަރި ހިމެނޭގޮތަށް އޭދަފުށި ޓާފް ދަނޑު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރޮސްޓްރަމާއެކު ސިޑިބަރި ހިމެނޭގޮތަށް އޭދަފުށި ޓާފް ދަނޑު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
އޭދަފުށީ ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ރޮސްޓްރަމާ އެކު ސިޑިބަރި ހިމެނޭގޮތަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މި މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ވަނީ ދަނޑުގަ...

ހުޅުމާލެ އާއި އޭދަފުށީގެ އެކުވެރިކަމުގެ ވެޓަރަންސް މެޗެއް މިއަދު ހަވީރު

ހުޅުމާލެ އާއި އޭދަފުށީގެ އެކުވެރިކަމުގެ ވެޓަރަންސް މެޗެއް މިއަދު ހަވީރު
ހުޅުމާލޭ ވެޓަރަންސް ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއެކު އޭދަފުށި ވެޓަރަންސް ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް މިއަދު ހަވީރު އޭދަފުށީގައި އޮންނާނެ އެވެ. އޭދަފުށީ ވެޓަރަންސް ފުޓްބޯޅަ ޓީމ...

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް އޭދަފުށީގައި ބާއްވަނީ

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް އޭދަފުށީގައި ބާއްވަނީ
ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބައެއްގެ އިތުބާރު ހޯދައިފައިވާ، ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް އޭދަފުށީގައި ބާއްވަން ނިންމ...

އުރީދޫ އާޗާ ޕްރިޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ތިން ގުނަ އިތުރު ޑޭޓާ

އުރީދޫ އާޗާ ޕްރިޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ތިން ގުނަ އިތުރު ޑޭޓާ
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ތިން ގުނަ އިތުރު ޑޭޓާ އެލަވަންސް އާއިއެކު އާޗާ ޕްރީޕެއިޑް ގެންގުޅުއްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްޞަ އޮފާއެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. މި އޮފަރ މެދުވެރ...

ސްކޫލްތަކަށް ދެން ވަދެވޭނީ ވެކްސިން ފުރިހަމްކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް

ސްކޫލްތަކަށް ދެން ވަދެވޭނީ ވެކްސިން ފުރިހަމްކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް
މާދަމާއިން ފެށިގެން ސްކޫލުތަކަށް ވަދެ/ނުކުމެވޭނީ ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް އެކަނި ކަމަށްވާތީ، ސްކޫލުތަކުން ބެލެނިވެރިންނަށް ގްރީން ކާޑު ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ކ...