ޚަބަރު

ބ. އަތޮޅުގައި ބިދޭސީއެއްގެ ގަޔަށް ވަޅިހަރައި ފުންކޮށް ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ބ. އަތޮޅުގައި ބިދޭސީއެއްގެ ގަޔަށް ވަޅިހަރައި ފުންކޮށް ޒަހަމްކޮށްލައިފި
ބ. އަތޮޅު ފަޅުރަށެއްކަމަށްވާ އުނޑޫދޫގައި ބަންގަލަދޭސްގެ ދެ ބިދޭސީއެއްގެ ދެމެދުގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި އެކަކު ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ފުންކޮށް ޒަހަމުކޮށްލައިފި އެވެ. ބ. އަތ...

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި އަމާންވެށީގެ ހާލަތު ނައިބް ރައީސް ބައްލަވައިލައްވައިފި

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި އަމާންވެށީގެ ހާލަތު ނައިބް ރައީސް ބައްލަވައިލައްވައިފި
ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށާއި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އޭދަފުށީގައި ކުދިން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ އަމާން ވެއްޓަށް މިއަދު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި، އެތ...

އީދުގެ ފޮޓޯ ހިއްސާކޮށްގެން އުރީދޫން ފޯނެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އީދުގެ ފޮޓޯ ހިއްސާކޮށްގެން އުރީދޫން ފޯނެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
އަޟްހާ އީދުގެ ޚާއްސަ މަންޒަރެއް ފެންނަ ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށްގެން ސެމްސަން ފޯނެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. “ޢީދު ގިވްއަވޭ”ގެ ގޮ...