ޚަބަރު

އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ކައުންސިލަށް ފައިސަލް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ކައުންސިލަށް ފައިސަލް އައްޔަން ކުރައްވައިފި
  މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް އިއްޔެ އައްޔަން ކުރެއްވި ފަސް ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ބ. ފުޅަދޫ ވ...

ފެހެންދޫގެ ކަރަންޓް ކޭބަލް ނެޓްވޯކް އާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފެހެންދޫގެ ކަރަންޓް ކޭބަލް ނެޓްވޯކް އާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ބ. ފެހެންދޫގެ ކަރަންޓް ކޭބަލް ނެޓްވޯކް އާ ކުރުމަށްޓަކައި އެރަށުގައި ކޭބަލް ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ނަސީމް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ހ...

300 އަށް ވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންނާއެކު ފޭލި ގުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި

300 އަށް ވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންނާއެކު ފޭލި ގުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަހާ ގުޅުވައިގެން ފައުންޑޭޝަން އޮފް އޭދަފުށީ ޔޫތު ލިންކޭޖް (ފޭލި) ޖަމިއްޔާއިން ބާއްވާ ގުރުއާން މުބާރާތް ރޭ ފަށައިފި އެވެ. ފޭލިން ބުނިގޮތުގައި ރ...