ޚަބަރު

ސައްޓުގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު ހޮޅުދޫ ބާފާ ސޮކާކަޕް، ޓީމް ހުދުކާޅު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސައްޓުގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު ހޮޅުދޫ ބާފާ ސޮކާކަޕް، ޓީމް ހުދުކާޅު ކާމިޔާބުކޮށްފި
  ބ. އޭދަފުއްޓަށް އުފަން ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިޔާ އިޝާން އިބްރާހިމްގެ (ސައްޓު) އެހީތެރިކާމާއިއެކު، ފިޠުރު އީދު ބަންދާއި ދިމާކޮށް ނ. ހޮޅުދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއިޓ...

މަގުތަކުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަކެތި ނެގުމަށް މުހުލަތެއް ދީފި

މަގުތަކުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަކެތި ނެގުމަށް މުހުލަތެއް ދީފި
  ބ. އޭދަފުށީގެ މަގުތަކާއި ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި އެކި ފަރާތްތަކުން އިންދާފައިވާ ގަސްތަކާއި ބަހައްޓާފައިވާ ނެގުމަށް އެއްމަސްދުވަހުގެ މުހުލަތެއްދީ، އޭގެ ފަހު...

މެންބަރުންގެ އިންޝްއަރެންސް ޕެކޭޖް ކަނޑާލުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫން: ސަލީމް

މެންބަރުންގެ އިންޝްއަރެންސް ޕެކޭޖް ކަނޑާލުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫން: ސަލީމް
  ރައްޔިތުން މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ އިންޝްއަރެންސް ޕެކޭޖް ކަނޑާލުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫން ކަމަށް އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.  ރައްޔިތުންގެ...

ފުލުހުންގެ މެމޯރިއަލް ޑޭގެ ހާއްސަ ޖަލްސާ ހިތާދޫގައި ބާއްވައިފި

ފުލުހުންގެ މެމޯރިއަލް ޑޭގެ ހާއްސަ ޖަލްސާ ހިތާދޫގައި ބާއްވައިފި
ޑިއުޓީގައި އުޅެނިކޮށް ދިމާވާ ހާދިސާތަކުގައި ޝަހީދުވާ ފުލުހުންގެ ހަނދާން އާކޮށް ގައުމަށްޓަކައި ކޮށްދީފައިވާ އަގުހުރި މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް...

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށީ ކޮމްޕްލެކްސްގެ ބައެއް ބައިތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ

އެސްޓީއޯ އޭދަފުށީ ކޮމްޕްލެކްސްގެ ބައެއް ބައިތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ
އެސްޓީއޯ ބ. އޭދަފުށީ ކޮމްޕްލެކްސްގެ ބައެއް ބްލޮކްތައް ކުއްޔަށް ދޭން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ނެރެފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އޭދަފުށީ ބަނދަރުމަ...