ޚަބަރު

ވޯޓްލާ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންގެ ޓްރޭނިން ފަށައިފި

ވޯޓްލާ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންގެ ޓްރޭނިން ފަށައިފި
އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މުޅި ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ބ. އަތޮޅުގައި ވޯޓް ލާއިރު ވޯޓް ލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ވ...