ޚަބަރު

ގޯލްޑަން ބްރައުން އާއި ސިލްސިކްސް ގަރާޖު ގުޅިގެން “އުދުހޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް” ފަށައިފި

ގޯލްޑަން ބްރައުން އާއި ސިލްސިކްސް ގަރާޖު ގުޅިގެން “އުދުހޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް” ފަށައިފި
ބ. އޭދަފުށީ ގޯލްޑަން ބްރައުން ކެފޭ އާއި ސިލްވަސިކްސް ގަރާޖު ގުޅިގެން “އުދުހޭ ޕްރޮމޯޝަން” ގެ ނަމުގައި ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. ގޯލްޑަން ބްރައުން ކެފޭ އިން ވ...