ޚަބަރު

ބ. އަތޮޅުގައި ވޯޓްފޮށި ބަލަހައްޓާ އޮފިޝަލުންނަށްވެސް މަރުގެ އިންޒާރުގެ މެސެޖުތަކެއް!

ބ. އަތޮޅުގައި ވޯޓްފޮށި ބަލަހައްޓާ އޮފިޝަލުންނަށްވެސް މަރުގެ އިންޒާރުގެ މެސެޖުތަކެއް!
  ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ އިދާރީ އެކި ކަންކަމުގައި ބ. އަތޮޅުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އޮފިޝަލުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރުގެ އެސްއެމްއެސް ލިބެމުންދާ ކަމަށް ބ...

ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކަށް ސަމާލުވޭ

ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކަށް ސަމާލުވޭ
ފަހަކަށް އައިސް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ދަނީ ފެންމަތިވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ 15 ދުވަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުނ...

ދެތިން ދުވަހުގެތެރޭ ބޮޑު އީދު މުބާރާތަށް ޓީމުތަކަށް ދައުވަތު ދޭނަން: ބައްޓޭ

ދެތިން ދުވަހުގެތެރޭ ބޮޑު އީދު މުބާރާތަށް ޓީމުތަކަށް ދައުވަތު ދޭނަން: ބައްޓޭ
  ބ. އޭދަފުށީގައި މި ފަހަރުގެ ބޮޑުއީދުގައި ބާއްވާ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދައުވަތު ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ދުވަހުގެރޭ ޓީމުތަކަށް ދޭނެ ކަމަށް މުބާރާތް އިންތިޒާމު ކުރުމުގައި...