ޚަބަރު

ގޮއިދޫ: ބީވެގެން ގޮސްފައިވާ ހިތްގައިމު މާޒީއެއްގެ ފޮނި ހަނދާންތައް

ގޮއިދޫ: ބީވެގެން ގޮސްފައިވާ ހިތްގައިމު މާޒީއެއްގެ ފޮނި ހަނދާންތައް
[ލިޔުނި؛ ހުސައިން ފިޒާހް. ހުސައިން ފިޒާހް އަކީ ސޭންޑްކޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ބައިގެ ޑައިރެކްޓަރެވެ. ތިމާވެށީގެ ސައިންސްއިން ބެޗްލާސް ޑިގްރީއެއް އޭނާ ނެ...

އަރުޝަމް: ކާމިޔާބުގެ ދިގު ލިސްޓަކާ އެކު، ވަނަތަކުގެ އެންމެ މަތީފަޑީގައި

އަރުޝަމް: ކާމިޔާބުގެ ދިގު ލިސްޓަކާ އެކު، ވަނަތަކުގެ އެންމެ މަތީފަޑީގައި
އަލީ އަރުޝަމްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ އޭލެވެލް އަށް ކިޔަވަން ފެށީއްސުރެ ވެސް ކުރަމުން އައި އުންމީދަކީ އޭލެވެލްއިން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯދ...

ސަލީމް ގޮނޑި ދިފާއުކޮށްފި

ސަލީމް ގޮނޑި ދިފާއުކޮށްފި
އިއްޔެ ބޭއްވި މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އޭދަފުށީ ދާއިރާއިން ބޮޑު ތަފާތަކުން މިހާރުގެވެސް މެންބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް އަހްމަދު ސަލީމް (ރެޑް ވޭވް ސަލީމް) ކާމިޔާބުކޮށް...

އޭދަފުށީގައި ހިންގި ޖާނަލިޒަމް ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓްދީފި

އޭދަފުށީގައި ހިންގި ޖާނަލިޒަމް ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓްދީފި
  މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި އޭދަފުށީ ޓައިމްސް ގުޅިގެން މިރަށުގައި ހިންގި ބޭސިކް ޖާނަލިޒަމް ކޯސްނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި އެވެ. މި މަހު 18-19 އަށް ބޭއް...