ޚަބަރު

އަތޮޅު ކައުންސިލް ބަށި މުބާރާތް ހުޅުވައިދޭނީ ކެންދޫއާއި ގޮއިދޫ

އަތޮޅު ކައުންސިލް ބަށި މުބާރާތް ހުޅުވައިދޭނީ ކެންދޫއާއި ގޮއިދޫ
ބޮޑު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް ބ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ ބަށި މުބާރާތް ފަށައިދޭނީ ކެންދޫއާއި ގޮއިދޫ އެވެ. މި ގޮތަށް ހަމަޖެހުނީ އަތޮޅު ކައުންސިލު އިދާރ...

ބ. އެޓޯލް ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖުގެ އިންތިޒާމު ކޮމިޓީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ބ. އެޓޯލް ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖުގެ އިންތިޒާމު ކޮމިޓީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި
އެސްޓީއޯ ނޫފަހި ބ. އަތޮޅު ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖުގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗަށްފަހު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މުބާރާތުގެ އި...