ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ ގަދަ ދިހައެއްގައި ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެގާރަ ދަރިވަރުން

ރާއްޖޭގެ ގަދަ ދިހައެއްގައި ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެގާރަ ދަރިވަރުން
މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ކޭމްބްރިޖް އޯ-ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ރާއްޖެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ދިހަ ނަތީޖާ ހޯދި ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެގާރަ ކުއްޖަކު ހި...

ސަތީސް ދަންޖެހި މަރުވީ ނަފްސާނީ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަށް ލަފާދީފައިވަނިކޮށް: ހޮސްޕިޓަލް

ސަތީސް ދަންޖެހި މަރުވީ ނަފްސާނީ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަށް ލަފާދީފައިވަނިކޮށް: ހޮސްޕިޓަލް
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކިޔަވާދެމުން ދިޔަ އިންޑިއާ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓީޗަރު ސަތީސް ރާޖު، 27 ދަންޖެހި މަރުވީ، އޭނާއަށް ފަރުވާދިނުމަށް ނަފްސާނީ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަށް ލަ...

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބިދޭސީ ޓީޗަރަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބިދޭސީ ޓީޗަރަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކިޔަވައިދޭ އިންޑިއާގެ ޓީޗަރަކު ދަންޖެހިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެ ސްކޫލުގެ ކޮމްޕިއުޓަ ސްޓަޑީޒް ކިޔައިވައިދޭ ފިރިހެން ޓީޗަރެއް ކަމަށްވ...