ޚަބަރު

ބީއެމްއެލްއިން ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކަށް އީސީޖީ މެޝިން ހަދިޔާކޮށްފި

ބީއެމްއެލްއިން ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކަށް އީސީޖީ މެޝިން ހަދިޔާކޮށްފި
  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކަށް އީސީޖީ މެޝިން ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އީސީޖީ މެޝި...

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ
ފާތުމަތު ޒުހުދާ ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި ބާއ...

ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފުލުހުން ކޭމްޕެއް ފަށައިފި

ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފުލުހުން ކޭމްޕެއް ފަށައިފި
  ފުރާވަރުގެ ކުދިން ކުށުގެ ވެށިން ދުރުކޮށް ޒިންމާާރު ދަރިވަރުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތުވުމަށް ބާރުއަޅައިދޭ ޙަރަކާތްތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށް ފުލުހުންނާ ބ. އަތޮޅު ތަޢ...

ދަރަވަންދޫ ހެލްތު ސެންޓަރު މަރާމާތުކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ދަރަވަންދޫ ހެލްތު ސެންޓަރު މަރާމާތުކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
  ބ. ދަރަވަންދޫ ހެލްތް ސެންޓަރު މަރާމާތު ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ދަރަވަންދޫ ހެލްތު ސެންޓަރު މަރާމާތު ކުރަން އިއްޔެ ހަވާލުކޮށްފައ...

ވަފާ އިން ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 5000 ރގެ އިނާމާ އެކު ބަށި މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ވަފާ އިން ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 5000 ރގެ އިނާމާ އެކު ބަށި މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ
  ޖަމިއްޔަތުލް ވަފާއިން އަޟްހާ އީދު ދުވަހާ ދިމާކޮށް ބާއްވާ ބަށި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ ޖަމިއްޔާއިން ނެރެފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނ...