ޚަބަރު

އުތުރުގެ ކުނި ނައްތާލާ ނިޒާމުގެ %80 މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި: މިނިސްޓަރު

އުތުރުގެ ކުނި ނައްތާލާ ނިޒާމުގެ %80 މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި: މިނިސްޓަރު
  އުތުރުގެ ހަތަރު އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރ. އަތޮޅުގެ ފަޅު ރަށެއް ކަމަށްވާ ވަންދޫގައި ގާއިމުކުރާ ރީޖަނަލް ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ އަށްޑިހަ އިންސައްތަ މަސައްކަތ...

ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅާނީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ދެކުނުން އޮތް ހުސްބިމުގައި

ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅާނީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ދެކުނުން އޮތް ހުސްބިމުގައި
  ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ރަށްތަކުގައި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ހެދުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫއުގެ އޭދަފުށީގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅާނީ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ދެކުނުން...