ޚަބަރު

ސައިކަލު އެކްސިޑެންޓްވެ ފިހާރައެއްގެ ބިއްލޫރިގަޑު ތަޅައިގެން ހިގައްޖެ

ސައިކަލު އެކްސިޑެންޓްވެ ފިހާރައެއްގެ ބިއްލޫރިގަޑު ތަޅައިގެން ހިގައްޖެ
އޭދަފުށީގައި ރޭ އަންހެނަކު ސައިކަލު ދުއްވަން ދަސްކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭ ސައިކަލް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން ގޮސް ފިހާރައެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑުގައި ޖެހި، ފިހާރައިގެ ބިއްލޫރި ގަނޑު ވަރ...

ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑުން ހިލޭ އެހީއަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑުން ހިލޭ އެހީއަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
  ބ. އަތޮޅު ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑުން ދޫކުރާ ހިލޭ އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިފ...

ބިޒިނަސްގެ މާސްޓާޒް ކޯހެއް ވިލާ ކޮލެޖުގެ އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި ފަށަނީ

ބިޒިނަސްގެ މާސްޓާޒް ކޯހެއް ވިލާ ކޮލެޖުގެ އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި ފަށަނީ
  އަންނަ އަހަރު ވިލާ ކޮލެޖުގެ އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި ބިޒިންސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މާސްޓަޒް ކޯހެއް ފެށުމަށް ވިލާ ކޮލެޖުން ނިންމައިފި އެވެ. އަންނަ އަހަރު ވިލާކޮލެޖު އޭ...

އިންތިހާބު ޔާމީން ކާމިޔާބު ކުރެއްވުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޮޑު ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި

އިންތިހާބު ޔާމީން ކާމިޔާބު ކުރެއްވުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޮޑު ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި
   ރިޔާސީ އިންތިހާބގެ ދެވަނަ ބުރުގައި، ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމުން އެކަމުގެ އުފާ ފާޅުކުރުމަށް އޭދަފުށީގައި ތިބި ޕީޕީއެމްއާއި އެ...

ޕީޕީއެމް އަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީގެ އުފާ ފާޅުކުރުމަށް ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

ޕީޕީއެމް އަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީގެ އުފާ ފާޅުކުރުމަށް ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި
  އިއްޔެ ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުއާ ވާދަކުރައްވައި ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަބްދުﷲ ޔާމީން...