ޚަބަރު

ޓާކިޝް އެއާލައިނުން މަރުހޫމް ޝާހީން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު ސްޕޮންސާކޮށްފި

ޓާކިޝް އެއާލައިނުން މަރުހޫމް ޝާހީން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު ސްޕޮންސާކޮށްފި
  ބ. އޭދަފުށީ ކްލަބް ދަ ބިގިނަރސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބ. އަތޮޅުގައި ހުރި ރިޒޯޓްތަކަށާއި އޭދަފުއްޓަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާ...

ކާޑުގެ ޕިން ބަދަލުކުރުމުގެ ހިދުމަތް ބީއެމްއެލް އިން ތައާރަފުކޮށްފި

ކާޑުގެ ޕިން ބަދަލުކުރުމުގެ ހިދުމަތް ބީއެމްއެލް އިން ތައާރަފުކޮށްފި
  ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ އޭޓީއެމްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ކާޑުގެ ޕިން ބަދަލުކުރުމުގެ ހިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. މިހިދުމަތް ތައާރަފުކުރުމު...

އޭދަފުށީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ: މިނިސްޓަރު

އޭދަފުށީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ: މިނިސްޓަރު
  ބ. އޭދަފުއްޓާއެކު އިތުރު ފަސް ރަށެއްގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އޭދަ...

ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ކެންދޫ އަށް

ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ކެންދޫ އަށް
ރެޑްވޭވް ބާ އެޓޯލް ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖުގެ ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ކެންދޫ ހޯދައިފި އެވެ. އެހެންކަމުން މުބާރާތުގެ ގަދަ ހަތަރު ޓީމު މިހާރު ވަނީ ކަނޑައެޅިފަ އެވެ. އޭ ގްރޫޕުގެ ސެމީގެ ފަ...