ޚަބަރު

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލައްގައި ގޮއިދޫން ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލައްގައި ގޮއިދޫން ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލައެއްގައި ދިވެއްސަކު ބ. ގޮއިދޫން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ  މި މައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 48 އަހަރުގެ...

އޯލެވެލްގައި ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފި

އޯލެވެލްގައި ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފި
  ރާއްޖެތޭޜޭގައި ފުރަތަމަ ހުޅުވުނު އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަކީ ފެށުނީއްސުރެ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން ރަން ވަނަތައް ހޯދާ ސްކޫލެކެވެ. ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އިމްތިހ...

އޭދަފުށީގައި މާސްޓާޒް ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުން އިފްތިތާހުކުރުން މާދަމާރޭ

އޭދަފުށީގައި މާސްޓާޒް ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުން އިފްތިތާހުކުރުން މާދަމާރޭ
ބ. އޭދަފުށީގައި ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އޮތް މަތީ ތައުލީމުގެ އެންމެމަތީ ފެންވަރަށް (މާސްޓާޒް ޑިގްރީއަށް) ކިޔަވައިދިނުން އިފްތިތާކުރުން މާދަމާ ރޭ އޮންނާނެ ކަމަށް ވިލާ ކޮލެޖު އ...