ޚަބަރު

އީދު ބަންދަށްފަހު ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ފެށިގެންދާނެ: ވާހިދު

އީދު ބަންދަށްފަހު ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ފެށިގެންދާނެ: ވާހިދު
  ބޮޑު އީދު ބަންދަށްފަހު ސަރުކާރުއޮފީސްތައް ހުޅުވުމާއެކު އޭދަފުށީގެ ތަރައްގީއަށް ރޭވިފައިހުރި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް އޭދަފުށީ ކައުންސިލުގެ މެންބަރ...

އަންނަ އަހަރު ވިލާ ކޮލެޖުން ފަށާ ކޯސްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އަންނަ އަހަރު ވިލާ ކޮލެޖުން ފަށާ ކޯސްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
  އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ވިލާ ކޮލެޖުން ފަށާ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ވިލާ ކޮލެޖުން ބުނީ ތަފާތު 6 ދާއިރާއަކުން އަންނަ އަހަރު ކޯސްތައް...

ގައުމު އޮތް ނުތަނަވަސްކަމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޝަހީބު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ގައުމު އޮތް ނުތަނަވަސްކަމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޝަހީބު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ވެށި ވަރަށް ނާޒުކު ފައްތަރެއްގައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ގައުމީ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމުގައި ދެކިގެން ގައުމު މިހާރު މިއޮތް ނުތަނަވަސް ކަމުން ސަލާމަތް ކުރަން މަސަ...

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުންނަށް ޔަމާން އާއި އަރުޝަމް

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުންނަށް ޔަމާން އާއި އަރުޝަމް
  ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ސާނަވީ ދަރިވަރަކަށް މިހާރު އެ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 11 ގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ޔަމާން އަހްމަދު އ...