ޚަބަރު

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ބ.އަތޮޅުން

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ބ.އަތޮޅުން
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ދެމުންގެންދާ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ރޭ ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެ...

ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ވިލާ ކޮލެޖުގެ އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް އަދި ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އަންނަ ފެބްރުއަރީމަހުގެ ނިޔަލަ...

ފުޅަދޫގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޗައިނާ ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ފުޅަދޫގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޗައިނާ ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ
ބ. ފުޅަދޫގައި އަމިއްލަ މީހަކު ހިންގަމުންގެންދާ ގެސްޓް ހައުސް އަކަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން އައި ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އިއްޔެ ހެނދުނު ހިނ...

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލައްގައި ގޮއިދޫން ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލައްގައި ގޮއިދޫން ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލައެއްގައި ދިވެއްސަކު ބ. ގޮއިދޫން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ  މި މައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ 48 އަހަރުގެ...

އޯލެވެލްގައި ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފި

އޯލެވެލްގައި ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފި
  ރާއްޖެތޭޜޭގައި ފުރަތަމަ ހުޅުވުނު އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަކީ ފެށުނީއްސުރެ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން ރަން ވަނަތައް ހޯދާ ސްކޫލެކެވެ. ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އިމްތިހ...

އޭދަފުށީގައި މާސްޓާޒް ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުން އިފްތިތާހުކުރުން މާދަމާރޭ

އޭދަފުށީގައި މާސްޓާޒް ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުން އިފްތިތާހުކުރުން މާދަމާރޭ
ބ. އޭދަފުށީގައި ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އޮތް މަތީ ތައުލީމުގެ އެންމެމަތީ ފެންވަރަށް (މާސްޓާޒް ޑިގްރީއަށް) ކިޔަވައިދިނުން އިފްތިތާކުރުން މާދަމާ ރޭ އޮންނާނެ ކަމަށް ވިލާ ކޮލެޖު އ...