ޚަބަރު

އޮޅުވާލައިގެން މީހުން އަތުން ފައިސާ އަތުލަމުންދާތީ ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި

އޮޅުވާލައިގެން މީހުން އަތުން ފައިސާ އަތުލަމުންދާތީ  ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި
  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ދެއްވި ވީޑިއޯ މެސެޖެއްގައި ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ޝަތީޙު ވިދާޅުވީ މިހާރަކަށް އައިސް އެކި ނަމްބަރު...

ސަތޭކަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފާރާއި ފެރީ ޓާމިނަލް ނިންމަނީ

ސަތޭކަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފާރާއި ފެރީ ޓާމިނަލް ނިންމަނީ
  ޕީޕީއެމް ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭދަފުށީ މިހާރުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާރު ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ރޭނުމާއި، ފެރީޓާމިނަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިން...

ސަލީމް ދެވަނަ ދައުރަކަށް އޭދަފުށީ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވަން ނިންމަވައިފި

ސަލީމް ދެވަނަ ދައުރަކަށް އޭދަފުށީ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވަން ނިންމަވައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަހްމަދު ސަލީމް ދެވަނަ ދައުރަކަށް އޭދަފުށީ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާނެކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. “އީޓީ...

މަރުހަބާ ސެންޓޭ!

މަރުހަބާ ސެންޓޭ!
  ބ. އޭދަފުއްޓަށް އުފަން ގައުމީ ޓީމުގައި މިހާރު ވިދަމުން އަންނަ ޒުވާން މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ކައިވެނި ކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ ސީޒަންގައި ނި...

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް
މި އަހަރުގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން “އެންމެން އެކުގައި” ޝިއާރުގެ ދަށުން މުޅި ރާއްޖެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ހޯމް މިނިސް...