ޚަބަރު

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަމްބަރު ތަރުތީބު ކޮށްފި

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަމްބަރު ތަރުތީބު ކޮށްފި
ޖެނުއަރީ 18 ގައި ބާއްވާ ދެ ވަނަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އޭދަފުށީ ކައުންސިލަށާއި ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުމަށ...

ސާކު ގައުމުތަކުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްތަކުގެ ރައީސުންގެ ބައްދަލުވުން ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ

ސާކު ގައުމުތަކުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްތަކުގެ ރައީސުންގެ ބައްދަލުވުން ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ
ސާކު ގައުމުތަކުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްތަކުގެ ރައީސުންގެ ބައްދަލުވުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބުނެފި އެވެ. ރައްޔި...

ޕީޕީއެމުން އޭދަފުށީ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވައިފި

ޕީޕީއެމުން އޭދަފުށީ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވައިފި
  ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓްގައި ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރަން ހަ ކެންޑިޑޭޓުން މިއަދު ބޭއްވި ޕްރައިމަރީން ހޮވައިފ...

ސައިކަލު އެކްސިޑެންޓްވެ ފިހާރައެއްގެ ބިއްލޫރިގަޑު ތަޅައިގެން ހިގައްޖެ

ސައިކަލު އެކްސިޑެންޓްވެ ފިހާރައެއްގެ ބިއްލޫރިގަޑު ތަޅައިގެން ހިގައްޖެ
އޭދަފުށީގައި ރޭ އަންހެނަކު ސައިކަލު ދުއްވަން ދަސްކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭ ސައިކަލް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން ގޮސް ފިހާރައެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑުގައި ޖެހި، ފިހާރައިގެ ބިއްލޫރި ގަނޑު ވަރ...

ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑުން ހިލޭ އެހީއަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑުން ހިލޭ އެހީއަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
  ބ. އަތޮޅު ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑުން ދޫކުރާ ހިލޭ އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިފ...

ބިޒިނަސްގެ މާސްޓާޒް ކޯހެއް ވިލާ ކޮލެޖުގެ އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި ފަށަނީ

ބިޒިނަސްގެ މާސްޓާޒް ކޯހެއް ވިލާ ކޮލެޖުގެ އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި ފަށަނީ
  އަންނަ އަހަރު ވިލާ ކޮލެޖުގެ އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި ބިޒިންސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މާސްޓަޒް ކޯހެއް ފެށުމަށް ވިލާ ކޮލެޖުން ނިންމައިފި އެވެ. އަންނަ އަހަރު ވިލާކޮލެޖު އޭ...