ޚަބަރު

އިންތިހާބު ޔާމީން ކާމިޔާބު ކުރެއްވުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޮޑު ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި

އިންތިހާބު ޔާމީން ކާމިޔާބު ކުރެއްވުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޮޑު ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި
   ރިޔާސީ އިންތިހާބގެ ދެވަނަ ބުރުގައި، ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމުން އެކަމުގެ އުފާ ފާޅުކުރުމަށް އޭދަފުށީގައި ތިބި ޕީޕީއެމްއާއި އެ...

ޕީޕީއެމް އަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީގެ އުފާ ފާޅުކުރުމަށް ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

ޕީޕީއެމް އަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީގެ އުފާ ފާޅުކުރުމަށް ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި
  އިއްޔެ ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުއާ ވާދަކުރައްވައި ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަބްދުﷲ ޔާމީން...

ގޮނޑި ގެއްލުވައިލިޔަސް ހައްގު ބަސް ބުނަން ފަހަތަށް ނުޖެހޭނަން: ތަސްމީން

ގޮނޑި ގެއްލުވައިލިޔަސް ހައްގު ބަސް ބުނަން ފަހަތަށް ނުޖެހޭނަން: ތަސްމީން
  ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލްކުރައްވާ ކެންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލި ކަމުގައި ވިޔަސް ހައްގު ބަސް ވިދާޅުވުމުގައި ފަހ...

“ހައްޔަރުކުރީ ބަނދަރުގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް”

“ހައްޔަރުކުރީ  ބަނދަރުގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް”
  ބ. އޭދަފުށީ ފިހާރަތަކުން ވައްކަންކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ހަތަރު މީހުންނަކީ މިރަށު ބަނދަރުގައި ބަނދަރުކޮށްފައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި މަސައްކަ...

އޭދަފުށީ ފިހާރަތަކުން ވައްކަން ކުރަމުންދިޔަ ބަޔަކު އަތުލައިގެންފި

އޭދަފުށީ ފިހާރަތަކުން ވައްކަން ކުރަމުންދިޔަ ބަޔަކު އަތުލައިގެންފި
ބ. އޭދަފުށީ ފިހާރަތަކުން ވައްކަން ކުރަމުން ދިޔަ ހަތަރު މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އޭދަފުށީ ބައެއް ފިހާރަތަކުން ވައްކަން ކުރަ...