ޚަބަރު

އީދަށް ބޭންކު ބަންދުވާތީ މުހިންމު މުއާމަލާތްތައް ނިންމަން އެދެފި

އީދަށް ބޭންކު ބަންދުވާތީ މުހިންމު މުއާމަލާތްތައް ނިންމަން އެދެފި
އީދަށް ގިނަ ދުވަސްތަކަށް ބޭންކްތައް ބަންދުވާތީ، ބޭންކިންގެ މުހިންމު މުއާމަލާތްތައް މި ހަފްތާގައި ނިންމަން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އެދިއްޖެއެވެ. މި ފެށޭ ބ...

އޭދަފުށީ ޓާފް ދަނޑުގެ ރޮސްޓްރަމް އާއި ސިޑިބަރީގެ ބޮޑުބައެއް ނިންމާލައިފި

އޭދަފުށީ ޓާފް ދަނޑުގެ ރޮސްޓްރަމް އާއި ސިޑިބަރީގެ ބޮޑުބައެއް ނިންމާލައިފި
ބ. އޭދަފުށީ ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ރޮސްޓްރަމް އާއި ސިޑިބަރި ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިންމާލައިފި އެވެ. އޭދަފުއްޓަށް އުފަން މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި...

ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒް ފޯރުކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒް ފޯރުކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒް ފޯރުކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބުނީ...