ޚަބަރު

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލްގައި އޭދަފުއްޓާއި ހިތާދޫގެ ވާދަވެރި ކުރިމަތިލުން މިރޭ

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލްގައި އޭދަފުއްޓާއި ހިތާދޫގެ ވާދަވެރި ކުރިމަތިލުން މިރޭ
ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ބ. އަތޮޅު ބުރުގައި އޭދަފުއްޓާއި ހިތާދޫ ވާދަކުރާ މެޗ...

ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި، ހަވާ އެރުމުން މާދަމާ ރޭ

ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި، ހަވާ އެރުމުން މާދަމާ ރޭ
މިދިޔަ ބޮޑު އީދު އޭދަފުށީގައި ބޭއްވި “ލެވިސްތާ ކަޕް” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސައިނޯސާ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި އެ...

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް ކުރަންޖެހޭކަމެއް: ނައިބު ރައީސް

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް ކުރަންޖެހޭކަމެއް: ނައިބު ރައީސް
ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި، ފަރުދީ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖ...

ބީއެމްއެލް އިން ނައިފަރު ސްކޫލު ކުދިންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ހާއްސަ ހަދިޔާއެއް

ބީއެމްއެލް އިން ނައިފަރު ސްކޫލު ކުދިންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ހާއްސަ ހަދިޔާއެއް
 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރަށްރަށުގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ތައާރަފް ކުރި ...

ސޮނެވާ ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސޮނެވާ ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ސޮނެވާ ގްރޫޕުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ ރާޅާއެޅުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. “ސޮނެވާ ސާފު ޕްރޯ” ނަމުގައި ބާއްވާ މި މުބާރާތ...