ޚަބަރު

ރޯދަމަހު މާލޭގައި ބާއްވާ ވެޓްރަންސް ކަޕުގައި އޭދަފުށިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ރޯދަމަހު މާލޭގައި ބާއްވާ ވެޓްރަންސް ކަޕުގައި އޭދަފުށިން ބައިވެރިވެއްޖެ
ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކު މާލޭގައި ބާއްވާ ވެޓްރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އޭދަފުށީ ވެޓަރަންސް ފުޓްބޯޅަ ކްލަބުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ....

ލޮޓަސް ފިހާރައިން އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް ބާސްމަތީ ހަނޑޫ ބަހަނީ

ލޮޓަސް ފިހާރައިން އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް ބާސްމަތީ ހަނޑޫ ބަހަނީ
ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މާލޭގައި ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ ލޮޓަސް ފިހާރައިން ބ. އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ތިން ރަށުގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް، ރޯދަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ބާސްމަތީ...

ކިހާދޫ ރޯދަ ހަދިޔާ: ކޮންމެ މީހަކަށް މިފަހަރު 10 ކާއްޓާއެކު 3 ދަޅު ގެރިކިރު!

ކިހާދޫ ރޯދަ ހަދިޔާ: ކޮންމެ މީހަކަށް މިފަހަރު 10 ކާއްޓާއެކު 3 ދަޅު ގެރިކިރު!
ރޯދަމަސް ފެށެން ހަފްތާއަކަށް ވެފައިވާ އިރު އެކި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން އަންނަނީ ރޯދަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ތަފާތު ހަދިޔާތައް ބަހަމުންނެވެ. ކަރަންޓް ބިލުގެ...