ޚަބަރު

ސޫއްޕާއި ޖަނަވާރުތަކަށް ޖެހޭ ބަލިތައް ދެނެގަތުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ސޫއްޕާއި ޖަނަވާރުތަކަށް ޖެހޭ ބަލިތައް ދެނެގަތުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާއިން ސޫއްޕާއި ޖަނަވާރުތަކަށް ޖެހޭ ބަލިތައް ދެނެގަތުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބ. ފެހެންދޫ އާއި ހިތާދޫގައި ހިންގައިފި އ...

އުރީދޫގެ ޕްރިޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަ ޕެކޭޖްތަކެއް

އުރީދޫގެ ޕްރިޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަ ޕެކޭޖްތަކެއް
އުރީދޫގެ ޕްރިޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހިލޭ ކޯލާއި ވޮއިސް ޕެކޭޖްތަކާއި ޑޭޓާ އެލަވެންސް އަދި ލޯކަލް މިނެޓުތައް ހިމެނެ ޕެކޭޖުތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. މި ޕެކ...

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލްގައި އޭދަފުއްޓާއި ހިތާދޫގެ ވާދަވެރި ކުރިމަތިލުން މިރޭ

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލްގައި އޭދަފުއްޓާއި ހިތާދޫގެ ވާދަވެރި ކުރިމަތިލުން މިރޭ
ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ބ. އަތޮޅު ބުރުގައި އޭދަފުއްޓާއި ހިތާދޫ ވާދަކުރާ މެޗ...

ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި، ހަވާ އެރުމުން މާދަމާ ރޭ

ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި، ހަވާ އެރުމުން މާދަމާ ރޭ
މިދިޔަ ބޮޑު އީދު އޭދަފުށީގައި ބޭއްވި “ލެވިސްތާ ކަޕް” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސައިނޯސާ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި އެ...