ޚަބަރު

ކެންދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓް ފޮއްޓެއް ބާތިލުކުރުމަށް އެމްޑީޕީއިން އެދެފި

ކެންދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓް ފޮއްޓެއް ބާތިލުކުރުމަށް އެމްޑީޕީއިން އެދެފި
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނަވާރަވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި، ބ.ކެންދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓް ބާތިލުކޮށް އަލުން ވޯޓް ލުމަށް އެމްޑީޕީން އެދެފިއެވެ. ނަވާރަވަނަ ރަ...

ބީއެމްއެލް ވާއު ކިޑްސް ރަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ބީއެމްއެލް ވާއު ކިޑްސް ރަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) ގުޅިގެން ބާއްވާ ‘ބީއެމްއެލް ވާއު ކިޑްސް ރަން’ ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި...