ޚިޔާލު

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމަށް އެންމެ އައުލާކަންބޮޑީ މި ކުދިންނަކަށް ނޫންތަ؟

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމަށް އެންމެ އައުލާކަންބޮޑީ މި ކުދިންނަކަށް ނޫންތަ؟
ގޮއިދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ކްލާސްރޫމުގައި[/caption] ހެނދުނު ނާސްތާ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު 25 ސްކޫލެއްގައި ވަނީ ފަށާފައެވެ. ނަމަވެސް ސުވާލަކީ ނާސްތާ މި ދެވެނީ އެ...

ކެންދޫގައި ބޯ ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަން އިންޑިޔާގެ ކުންފުންޏަކަށް

ކެންދޫގައި ބޯ ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަން އިންޑިޔާގެ ކުންފުންޏަކަށް
ބ. ކެންދޫގައި ބޯ ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް އިންޑިއާގެ މޯހަން މުތާ އެކްސްޕޯޓްސް އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށް، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސް...

އެޑިޓޯރިއަލް: މުޅި ރާއްޖޭގެ ނަޒަރު މި ރޭ ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް

އެޑިޓޯރިއަލް: މުޅި ރާއްޖޭގެ ނަޒަރު މި ރޭ ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް
ހަމައެކަނި މާލޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާތައް ލައިވް ކާސްޓް ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، ދައުލަތުގެ ޓީވީ ކަ...

“އުނބަށް ޖެހުމު”ގައި ސަރުކާރުން ވަކި އިމެއް ގެންގުޅުން ބުއްދިވެރިތަ؟

“އުނބަށް ޖެހުމު”ގައި ސަރުކާރުން ވަކި އިމެއް ގެންގުޅުން ބުއްދިވެރިތަ؟
ބޮޑު އީދު ޗުއްޓީއަކީ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް ވެސް އަހަރަކު އެއް ފަހަރު އަންނަ އެންމެ އުފާވެރި ދުވަސްތަކޭ ބުނުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ހާއްސަކޮށް، އާއިލީ ގުޅުންތައް ވަރުގަދަ ކު...

ޓްވީޓްތައް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ރެކޯޑްތަކަށް ބަދަލުވަނީ؟

ޓްވީޓްތައް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ރެކޯޑްތަކަށް ބަދަލުވަނީ؟
  ރައީސް މައުމޫންގެ ޒަމާނުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓަކީ ރާއްޖޭގެ އެެތެރެއިންނާއި ރާއްޖޭގެ ބޭރުން ވެސް އެންމެ ގިނައިން މީހުން ފުރަތަމަ ބަލާނެ ދައުލަތުގ...

އުރީދޫ އަޔަސް ދިވެހިންގެ އިންޓަނެޓް ކެކުޅުންތަކަށް ލުޔެއް ލިއްބައެއް ނުދެވޭނެ!؟

އުރީދޫ އަޔަސް ދިވެހިންގެ އިންޓަނެޓް ކެކުޅުންތަކަށް ލުޔެއް ލިއްބައެއް ނުދެވޭނެ!؟
ނޯޓް: މިއީ އަވަސް ނޫހުގައި އިއްޔެ ޝާއިއު ކުރި ކޮލަމެކެވެ. ރާއްޖޭގައި އަސާސީ ހިދުމަތެއް ދޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އެއީ މުވާސަލާތީ ހިދުމަތް ކަމަށް ވިޔަސް، އެ ދާއިރާއެއްގައި އެއް...