ޚިޔާލު

ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އިތުރު ފަސް ރަށަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން

ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އިތުރު ފަސް ރަށަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އިތުރު ފަސް ރަށަކަށް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އެ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިއީ މި އަހަރުގެ ފުރ...

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމަށް އެންމެ އައުލާކަންބޮޑީ މި ކުދިންނަކަށް ނޫންތަ؟

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމަށް އެންމެ އައުލާކަންބޮޑީ މި ކުދިންނަކަށް ނޫންތަ؟
ގޮއިދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ކްލާސްރޫމުގައި[/caption] ހެނދުނު ނާސްތާ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު 25 ސްކޫލެއްގައި ވަނީ ފަށާފައެވެ. ނަމަވެސް ސުވާލަކީ ނާސްތާ މި ދެވެނީ އެ...

ކެންދޫގައި ބޯ ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަން އިންޑިޔާގެ ކުންފުންޏަކަށް

ކެންދޫގައި ބޯ ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަން އިންޑިޔާގެ ކުންފުންޏަކަށް
ބ. ކެންދޫގައި ބޯ ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް އިންޑިއާގެ މޯހަން މުތާ އެކްސްޕޯޓްސް އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށް، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސް...

އެޑިޓޯރިއަލް: މުޅި ރާއްޖޭގެ ނަޒަރު މި ރޭ ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް

އެޑިޓޯރިއަލް: މުޅި ރާއްޖޭގެ ނަޒަރު މި ރޭ ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް
ހަމައެކަނި މާލޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާތައް ލައިވް ކާސްޓް ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، ދައުލަތުގެ ޓީވީ ކަ...

“އުނބަށް ޖެހުމު”ގައި ސަރުކާރުން ވަކި އިމެއް ގެންގުޅުން ބުއްދިވެރިތަ؟

“އުނބަށް ޖެހުމު”ގައި ސަރުކާރުން ވަކި އިމެއް ގެންގުޅުން ބުއްދިވެރިތަ؟
ބޮޑު އީދު ޗުއްޓީއަކީ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް ވެސް އަހަރަކު އެއް ފަހަރު އަންނަ އެންމެ އުފާވެރި ދުވަސްތަކޭ ބުނުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ހާއްސަކޮށް، އާއިލީ ގުޅުންތައް ވަރުގަދަ ކު...