ފޮޓޯ ގެލެރީ

ފޮޓޯ: އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު؛ އޭދަފުށީ ވެޓަރަންސް ޓީމު – އަނަންތަރާ

ފޮޓޯ: އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު؛ އޭދަފުށީ ވެޓަރަންސް ޓީމު – އަނަންތަރާ
އަންނަމަހު ކުރީކޮޅު މާލޭ ވެޓަރަންސް ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ތައްޔާރުވުމަށް އަނަންތަރާ ކިހަވައް ވިލާސް އާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުންގެ ތެރެއިން. އަނަ...

ފޮޓޯ: ރައީސަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އޭދަފުށި ޒީނަތްތެރިކުރުން

ފޮޓޯ: ރައީސަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އޭދަފުށި ޒީނަތްތެރިކުރުން
ރައީސް ޔާމީނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދެންނެވުމަށް، އޭދަފުށީ ބަނދަރު ސަރަހައްދާއި ގައުމީ ކުލަތަކުން ޒީނަތްތެރިކޮށްފައި. ރައީސް އޭދަފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ މާދަމާ ހާވީރުގެ ވ...