ފޮޓޯ ގެލެރީ

ކޯސްޓްލައިން ކިހާދޫ ކެމްޕަސް

ކޯސްޓްލައިން ކިހާދޫ ކެމްޕަސް
ދިވެހި ޒުވާނުން މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ރޮނގުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކޯސްޓްލައިން ފައުންޑޭޝަނުން ބ. ކިހާދޫގައި ގާއިމުކުރާ ކެމްޕަސް. މި ކެމްޕަހުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ފިނިޝިން...

ފޮޓޯ: ކަލްޗަރަލް ފެސްޓިވަލް

ފޮޓޯ: ކަލްޗަރަލް ފެސްޓިވަލް
28 އޯގަސްޓް 2017، އޭދަފުށި: ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކީ ސްޓޭޖް 1 ގެ ދަރިވަރުން ބޭއްވި ކަލްޗަރަލް ފެސްޓިވަލުގެ ތެރެއިން. މި ފެސްޓިވަލުގައި އޭޝިޔާގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ސަގާފަތާ...