ފޮޓޯ ގެލެރީ

ހާއްސަ ވެޓްރަންސް މެޗަށް ތައްޔާރުވުން

ހާއްސަ ވެޓްރަންސް މެޗަށް ތައްޔާރުވުން
ސަލްސާ އިންވެސްޓްމަންޓުން ބ. އޭދަފުށީގައި ހުޅުވި “ސަލްސާ ރިޓްރީޓް” ރެސްޓޯރެންޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން މިރަށުގައި ބާއްވާ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންގެ ހާއްސަ ފުޓްބޯޅަ މެޗަށ...