ފޮޓޯ ގެލެރީ

އީދު ކުޅިވަރު ކުޑަރިކިލުން

އީދު ކުޅިވަރު ކުޑަރިކިލުން
އަޟްހާ އީދުގެ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބ. ކުޑަރިކިލުގައި ބޭއްވި ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން. އެރަށުގައި އިއްޔެ ގިނަ ކުޅިވަރުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ. އެގޮތުން ބޮޑު މަސް ބޭނުމާއި...