ރިޕޯޓް

“ފަސޭހަ” ނެތުމުންވާ އުނދަގޫ

“ފަސޭހަ” ނެތުމުންވާ އުނދަގޫ
އިންސާނާއަށް ފަސޭހަކޮށްދޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް އެ އިންސާނާއަށް ގެއްލުމުން ނުވަތަ އެ ފަސޭހައިން މަހުރޫމުވުމުން އޭގެ އުނދަގޫ ނުވަތަ ހިތްދަތިކަން މެދުވެރި ކުރުވަ އެވެ. މިގޮތުން އ...

ސްޕީޑެއްނެތް ސްޕީޑް

ސްޕީޑެއްނެތް ސްޕީޑް
އިންޓަރނެޓަކީ މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅުމުގެ އަސާސީ ޚިދުމަތަކަށް ވެފައިވާ، އެއާ ނުލާ ދިރިއުޅުން އުދަގޫވާނެ ޚިދުމަތެކެވެ. 2000 ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު އިންޓަރނެޓް ބޭނުނ...

ރަށު ތަރައްގީގައި އަންހެނުން

ރަށު ތަރައްގީގައި އަންހެނުން
  ކޮންމެތަނެއްވެސް ތަރައްގީވެ ކުރިއަރައިދަނީ އެތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ފަރުދުންވެސް ތަރައްގީވެ ތަހުޒީބު ވެގެންނެވެ. މުޖުތަމައުއެއް ވިޔަސް ރަށެއްވިޔަސް އަދި ގައުމެ...

އީދަށް މާލެއިން އަންނަ ދޯނިފަހަރު ބަލަން އޮޑިހަރުގެ މައްޗަށް!

އީދަށް މާލެއިން އަންނަ ދޯނިފަހަރު ބަލަން އޮޑިހަރުގެ މައްޗަށް!
އީދުގެ ހަނދާންތައް ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ވަރަށް ތަފާތެވެ. އެގޮތުން އޭދަފުށި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނިއުމާ އަހުމަދުގެ އީދު ހަނދާނަކަށް އޭނާ ފުރަތަމަވެސް ވިދާޅުވީ...

އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ކޯޓް ސަރަހައްދު ލެވެލްކޮށް ވޮލީ ޕޯސްޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ކޯޓް ސަރަހައްދު ލެވެލްކޮށް ވޮލީ ޕޯސްޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ބ. އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ކޯޓް ސަރަހައްދު ލެވެލްކޮށް ވޮލީ ޕޯސްޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި މި މަސައްކަތް ދޮޅު މަހެއްހ...