ރިޕޯޓް

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަރުހުންގެ މަސައްކަތަށް ތައުރީފު ހައްގު

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަރުހުންގެ މަސައްކަތަށް ތައުރީފު ހައްގު
ބ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަކީ ނިސްބަތުން ދިވެހި ނަރުހުން އެންމެ ގިނަ ހޮސްޕިޓަލޭވެސް ދެންނެވިދާނެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނަރުހުންގެ އާބާދީގެ ބޮޑުބައެއް ހ...

ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓް: ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ހަދިޔާ

ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓް: ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ހަދިޔާ
ބ. ދަރަވަންދު އަކީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން މި އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރި ރަށެވެ. އިލްމީ މީހުން އުފެދުނެވެ. އޭދަފުއްޓަށް ވެރިކަން ބަދަލުވި ނަމަވެސް ތަރައްގީގެ ކުލަވަރު އަދިވެސ...

ސްޕީޑެއްނެތް ސްޕީޑް

ސްޕީޑެއްނެތް ސްޕީޑް
އިންޓަރނެޓަކީ މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅުމުގެ އަސާސީ ޚިދުމަތަކަށް ވެފައިވާ، އެއާ ނުލާ ދިރިއުޅުން އުދަގޫވާނެ ޚިދުމަތެކެވެ. 2000 ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު އިންޓަރނެޓް ބޭނުނ...

އީދަށް މާލެއިން އަންނަ ދޯނިފަހަރު ބަލަން އޮޑިހަރުގެ މައްޗަށް!

އީދަށް މާލެއިން އަންނަ ދޯނިފަހަރު ބަލަން އޮޑިހަރުގެ މައްޗަށް!
އީދުގެ ހަނދާންތައް ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ވަރަށް ތަފާތެވެ. އެގޮތުން އޭދަފުށި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނިއުމާ އަހުމަދުގެ އީދު ހަނދާނަކަށް އޭނާ ފުރަތަމަވެސް ވިދާޅުވީ...