ރިޕޯޓް

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި: 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ 100 އިގެ ވިޔަފާރިއެއް

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި: 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ 100 އިގެ ވިޔަފާރިއެއް
ހަތްދިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު، ޓޫރިޒަމް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުވެގެން އައި ދުވަސްވަރު، ރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްތަކާއެކު ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއަރައި ތަރައްޤީވަމުން...

ތަފާތު ނެރެދޭނީ ސަޕޯޓަރުން

ތަފާތު ނެރެދޭނީ ސަޕޯޓަރުން
މިއަދަކީ އަނެއްކާވެސް ފުޓްބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ އޭދަފުށީގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ހާއްސަ ދުވަހެކެވެ. މިނިވަން ފަންސާސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން ކޮލިފިކޭޝަންގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ދު...

“އުނބަށް ޖެހުމު”ގައި ސަރުކާރުން ވަކި އިމެއް ގެންގުޅުން ބުއްދިވެރިތަ؟

“އުނބަށް ޖެހުމު”ގައި ސަރުކާރުން ވަކި އިމެއް ގެންގުޅުން ބުއްދިވެރިތަ؟
ބޮޑު އީދު ޗުއްޓީއަކީ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް ވެސް އަހަރަކު އެއް ފަހަރު އަންނަ އެންމެ އުފާވެރި ދުވަސްތަކޭ ބުނުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ހާއްސަކޮށް، އާއިލީ ގުޅުންތައް ވަރުގަދަ ކު...