ރިޕޯޓް

ކުޅުންތެރިން އެހެން ޓީމުތަކަށް ދިއުމުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ ކޮންބައެއް؟

ކުޅުންތެރިން އެހެން ޓީމުތަކަށް ދިއުމުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ ކޮންބައެއް؟
2013 ވަނަ އަހަރުގެ ބ. އެޓޯލް ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް ކާމިޔާބު ކުރި އޭދަފުށީ ޓީމުގައި ހިމެނުނު މުހިއްމު ތިން ކުޅުންތެރިއަކު އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށަށް ކުޅެން ނިންނި ނިންމުން ވެގ...

2013 އަށް ބަލާލުމެއް

2013 އަށް ބަލާލުމެއް
ވޭތުވެދިޔަ 2013 ވަނަ އަހަރަކީ ނިސްބަތުން އޭދަފުށީގައި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިނގި އަހަރެކޭ ނުބުނެވޭނެއެވެ. އެ އަހަރު ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ޝާމިލް ވެގެން އުޅުނީ ސިޔާސީ ކަންކަމު...

ގޮއިދޫ: ބީވެގެން ގޮސްފައިވާ ހިތްގައިމު މާޒީއެއްގެ ފޮނި ހަނދާންތައް

ގޮއިދޫ: ބީވެގެން ގޮސްފައިވާ ހިތްގައިމު މާޒީއެއްގެ ފޮނި ހަނދާންތައް
[ލިޔުނި؛ ހުސައިން ފިޒާހް. ހުސައިން ފިޒާހް އަކީ ސޭންޑްކޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ބައިގެ ޑައިރެކްޓަރެވެ. ތިމާވެށީގެ ސައިންސްއިން ބެޗްލާސް ޑިގްރީއެއް އޭނާ ނެ...